Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, br. 38, str. 173-185
Analiza faktora eksternog rasta u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresajelenadj@ef.uns.ac.rs, imilenkovic@ef.uns.ac.rs, nadam@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Prilikom donošenja odluke o izboru zemlje u koju planira da ulaže, strani investitor treba da izvrši detaljnu analizu faktora eksternog okruženja kako bi procenio isplativost investicionog ulaganja. U početnim fazama tranzicije, na tržištu Jugoistočne Evrope strategi je rasta su se uglavnom odvijale kroz privatizaciju državnih preduzeća,što predstavljajaoblik prekogranične M&A aktivnosti, jer je privatizacija najčešće podrazumevala ulazak stranih investitiora na tržište određene zemlje kupovinom većinskog državnog kapitala. Cilj rada jeste da se izvrši analiza faktora koji su uticali na privlačenje kapitala u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope. Posredstvom multivarijantne klaster analize izvršeno je grupisanje zemalja prema institucionalnim determinantama. Ovakava analiza treba da pokaže da li su institucionalne determinante uticale na tokove kretanja kapitala između odabranih zemalja Jugoistočne Evrope.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka