Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 39  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 54, br. 7-9, str. 147-162
Pojam i pravno regulisanje stranih investicija
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet + Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Ključne reči: pojam investicija; arbitraža; strane direktne investicije; nadležnost; Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova
Sažetak
Analiza shvatanja koja postoje u pravnoj teoriji i arbitražnoj praksi, pokazuje da se pojam investicija posmatra kao samostalan ili autonoman pojam i da sa stanovišta nadležnosti IKSID arbitraže predstavlja prethodni uslov nadležnosti. Međutim, bez obzira na autonomnost i na činjenicu da ga države ugovornice nisu definisale prilikom usvajanja Vašingtonske konvencije, to ne znači da proizvoljnom definicijom mogu širiti nadležnost IKSID arbitražnih tribunala. Ovo zbog toga toga što pojam investicija ima 'objektivno značenje' nezavisno od dispozicije stranaka. Čini se da ovaj pristup preovladava u praksi IKSID arbitraže, ali se mišljenja arbitara razlikuju oko broja karakterističnih ili bitnih elemenata pojma investicije. Ipak, bez obzira da li se kao bitni navode tri, četiri ili pet elemenata, čini se da se time ne sužava pojam investicija, već da se on širokim i često nejasnim tumačenjem od strane arbitara neopravdano širi. U svakom slučaju, može se konstatovati da ni nakon 50 godina od primene IKSID konvencije pojam investicija ne samo što nije na jedinstven način određen, nego je ovo pitanje postalo jedno od najkontroverznijih pitanja.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka