Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 23  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 67, br. 2, str. 38-47
Zastupljenost kalijuma i fosfora u poljoprivrednom zemljištu opština i grada Niša
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresamilosavgrcak@gmail.com
Ključne reči: lakopristupačan; kalijum; fosfor; zemljište; Niš
Sažetak
Biogeni elemenati čine grupu neophodnih elemenata za sve žive organizme. Među njima izuzetno važno mesto zauzimaju fosfor i kalijum. U radu su prikazani rezultati sadržaja lakopristupačnog kalijuma (K2O) i fosfora (P2O5) u zemljištu, svih pet Gradskih opština i grada Niša, tokom 2015.god. Sadržaj lakopristupačnog kalijuma i fosfora ispitani su AL-metodom Egner-Riehm-a. Koncentracija pristupačnog oblika kalijuma i fosfora izražava se u mg P2O5 ili K2O 100g-1. Utvrđeno je da 62,9% uzoraka kalijuma pripada klasi dobro obezbeđenog zemljišta, samo 1.6% uzoraka pripada klasi siromašnih zemljišta kalijumom, ostalih 35.5% uzoraka pripada klasi zemljišta srednje snabdevenog lakopristupačnog kalijuma. Sadržaj fosfora u zemljištu Niša pokazuje da 37.7% uzoraka pripada klasi srednje snabdevenog zemljišta, 27.8% pripada zemljištu bogato fosforom, a 34.5% zemljišta siromašno fosforom. Srednja pH vrednost na ispitivanoj teritoriji je 6.48.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka