Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 65, br. 1, str. 31-44
Uticaj primene biouglja u kontrolisanim uslovima na hemijska svojstva zemljišta
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamilorad.zivanov@nsseme.com
Ključne reči: biougalj; organska materija zemljišta; fosfor; kalijum; zemljište; organski ugljenik
Sažetak
Jedan od najvećih svetskih problema današnjice, naročito u poslednjih nekoliko decenija je opadanje nivoa organske materije u zemljištu. Ova tema sve više dobija na značaju. Zemljište je jedan od najznačajnijih resursa za čovečanstvo, pa ga je prema tome veoma važno zaštititi od degradacije. Usled nedostatka dovoljnih količina organskog đubriva, pogotovo stajnjaka, potrebno je pronaći alternativu koja će pozitivno delovati na poboljšanje svojstava zemljišta. Pre desetak godina obnovljena je stara tehnologija iz Amazonije, za dobijanje materijala sa visokim sadržajem ugljenika. Tako je nastao oplemenjivač zemljišta, sada već dobro poznat pod nazivom biougalj. Biougalj (biochar) je jedno od dugoročnih rešenja za poboljšanje kvaliteta zemljišta. To je čvrst materijal, dobijen u procesu karbonizacije (pirolize) biomase, pretežno od biljnih ostataka. Cilj ovog istraživanja je da utvrdi efekte primene biouglja na hemijska svojstva zemljišta, kao što su lakopristupačan fosfor i kalijum, sadržaj humusa, ukupni i organski ugljenik (SOC). Tokom istraživanja, primenjivane su rastuće doze biouglja (0%, 0.5%, 1%, 2% i 3%), na pet različitih tipova zemljišta, samo jednom, na početku: aluvijalno zemljište (fluvisol), ritska crnica (humoglej), eutrični kambisol, černozem na aluvijalnom nanosu i černozem na lesnoj terasi. Ovih pet tipova predstavljaju najzastupljenije poljoprivredno zemljište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Ogled je izvođen u dve proizvodne godine, a kao eksperimentalne biljke korišćene su pšenica u prvoj i suncokret u drugoj godini, koje su gajene u polukontrolisanim uslovima, u posudama zapremine 5 l, sa kontrolisanim zalivanjem i azotnom ishranom. Primena biouglja je pokazala statistički značajnu razliku među tretmanima u sadržaju lakopristupačnog kalijuma, humusa, organskog i ukupnog ugljenika. U pogledu sadržaja lakopristupačnog fosfora nije utvrđena značajna razlika između tretmana.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka