Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 45, br. 1, str. 54-69
Kamata i garar u islamskom bankarstvu
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresaimilenkovic@ef.uns.ac.rs, dragana.milenkovic@pr.ac.rs
Sažetak
Iako još uvek relativno nepoznato kod nas, i za sada samo 'niša' globalnog bankarskog tržišta, islamsko bankarstvo igraće u ne tako dalekoj budućnosti značajniju ulogu. Islamske banke, naročito u svetlu najnovijih ekonomsko-političkih dešavanja u Srbiji (Etihadova akvizicija JAT-a, projekat 'Beograd na vodi' itd) nisu tako daleko od bankarskog sistema Srbije, pa je nužno razumeti osnovne zabrane islamskog bankarstva, što je tema ovog rada. Kamata i garar, što je kategorija u islamskom bankarstvu mnogo šira, sveobuhvatnija i višeznačnija od rizika ili špekulacije, detaljno su razmotreni.
Reference
Ali, A.M. (2011) The emerging Islamic financial architecture: The way ahead. u: The Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance: Dynamics and Development. Cambridge: Harvard University, Center for Middle Eastern Studies, Proceedings of
Al-Masri, R.Y. (2009) Speculations between proponents and opponents in group of researchers. u: Issues in the International Financial Crisis from an Islamic Perspective, Jeddah: King Abdulaziz University-Islamic Economic Research Center
Čočić, T. (2012) Islamsko bankarstvo - uloga i značaj finansijskih instrumenata. Ekonomski vjesnik, br. 1
Iqbal, Z., Mirakhor, A. (2009) Uvod u islamske financije teorija i praksa. Zagreb: Mate
Korten, D. (1999) The post-corporate world. Kumarian Press Inc, navedeno prema: Abdul- Rahman, Y. 2010. The Art of Islamic Banking and Finance - Tools and Techniques for Community-Based Banking. New Jersey: John Wiley&Sons
Milenković, I. (2011) Međunarodno bankarstvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Milenković, I., Vunjak, N., Živkov, D. (2015) Najznačajniji proizvodi i usluge islamskog bankarstva. Ekonomski pogledi, vol. 17, br. 3, str. 107-123
Sadeq, A.M., Ghazali, A., Redaktori (1996) Pregled islamske ekonomske misli. Sarajevo: El Kamlem
Siddiqi, M.N. (2009) Current financial crisis and Islamic economics in Group of Researchers Islamic Economic Research Center King Abdulaziz University: Issues in the international financial crisis from an Islamic perspective. Jeddah: Scientific Publishing Center King Adulaziz
Štulanović, M., Hadžić, F. (2007) Osnovi islamske ekonomije i finansija - (kroz izvore šerijatskog prava). Bihać: Islamski pedagoški fakultet
Veselinov, D. (2009) Muhamed na Isusovom krstu - Politička ekonomija islama. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1601054M
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomski pogledi (2015)
Najznačajniji proizvodi i usluge islamskog bankarstva
Milenković Ivan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Islamski bankarski ugovori
Lekpek Ahmedin

Anali Ekon fak Subotica (2013)
Upravljanje operativnim rizikom u bankama
Simetić Rada, i dr.

prikaži sve [16]