Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 12, br. 1, str. 123-138
Zaštitna kamata kao poreski instrument zaštite kapitala preduzeća
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bnema

e-adresavukasinovicj@hotmail.com, ana.vksnc@gmail.com
Ključne reči: kamata; zaštita; kapital; inflacija; porez
Sažetak
U radu je prikazan jedan od mogućih pristupa u pronalaženju aktivnih instrumenta sistema oporezivanja preduzetničkog dobitka usmeren ka zaštiti sopstvenog kapitala vlasnika i sprečavanja raspodele inf latornog dobitka, a samim tim i odliva supstance preduzeća u potrošnju. ukazano je na ključne negativne posledice raspodele virtuelnih dobitaka koji nastaju primenom konvencionalnog računovodstvenog koncepta, sučeljavanjem tekućih prihoda sa istorijskim troškovima odnosno dosledne primene načela nabavne vrednosti u uslovima opšteg rasta cena. Cilj istraživanja bio je da se prikaže da se implementacijom zaštitne kamate kao specifičnog poreskog instrumenta priznavanja investiranog kapitala vlasnika od strane poreskih vlasti može izbeći oporezivanje inf latornog (virtuelnog) dobitka. u radu su prikazana i ključna obeležja i osnovne postavke delovanja zaštitne kamate kao mehanizma zaštite sopstvenog kapitala (supstance) preduzeća u inf latornim uslovima, čija bi primena rezultirala sniženjem cene kapitala, poboljšem konkurentnosti i povećanjem bogatstva vlasnika kapitala. osim toga, sa stanovišta teme ovoga rada, prikazano je da bi u bilo kojem modelu oporezivanja i nezavisno od visine poreske stope, država trebalo da garantuje da poreska osnovica bude realizovani realni prirast kapitala u poreskom razdoblju. Takođe, ukupni poreski teret trebalo bi da bude pravedno raspoređen na poreske obveznike, sa stanovišta priznavanja oportunitetnog troška njihovog uloženog sopstvenog kapitala, što se može postići realnom zaštitnom kamatom.
Reference
*** Framework for preparation and presentation of financial statements. www.iasb.org
*** Handelsgesetzbuch: Gesetze in Internet. www.gesetzeim-internet.de/hgb
Dimand, R.W., Betancourt, R.G. (2012) Retrospectives Irving Fisher's Appreciation and Interest (1896) and the Fisher Relation. Journal of Economic Perspectives, 26(4): 185-196
Fisher, I. (1896) Appreciation and interest. New York: American Economic Association, Vol. XI, No. 4, preuzeto od Šego, V. (1991): Modeli otplata kredita s revalorizacijom, Informator, Zagreb
Frick, W. (2007) Bilanzierung nach dem Unternehmensgesetz. Heidelberg: RW
Goldschmidt, Y., Jacob, Y. (1991) Inflation adjusment of financial statements, agriculture and rural development. World Bank, May 1991 WpS 670
Hughes, J., Liu, J., Zhang, M. (2004) Valuation and Accounting for Inflation and Foreign Exchange. Journal of Accounting Research, 42(4): 731-754
Munstremann, H., ur. (1963) Betribswirtschaftliche Probleme der Kapitalerhaltung. Wisbaden: Hans, Heransgegeben von Munstremann
Ranković, J.M. (1982) Teorija bilansa I. Beograd: Ekonomski fakultet
Schreiber, O., Jacobs, U. (1979) Betriebliche Kapital und Substanzerhaltung in zeiten steingender Preise, C. E. Stutgart: Poeschel Verlag
Simić, N. (2006) Poreski sistem kao faktor ruralnog razvoja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 2, str. 253-266
Vasiljević, A., Novković, N. (2006) Kreditna bonitetnost poljoprivrednog preduzeća kao faktor kvalitetne tržišne pozicioniranosti. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 3, str. 673-686
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1501123V
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka