Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 7, br. 1, str. 53-68
Makroekonomski aspekti međunarodne trgovine
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Beograd

e-adresasmiljanabalsic@hotmail.com
Sažetak
U radu se ukazuje na to kako se spoljnotrgovinski tokovi neke ekonomije, preko uvoza i izvoza roba i usluga, odražavaju na makroekonomske varijable određene ekonomije, kao što i ove varijable mogu imati uticaja na opredeljivanje odgovarajućih spoljnotrgovinskih tokova. Postoje dve strane makroekonomije, proizvodnja i novac. Interakcijom proizvodnih i novčanih tržišta utiče se na proizvodnju, investicije i kamatne stope, a indirektno i na nezaposlenost, inflaciju i ekonomski rast.
Reference
Baldwin, R. (2009) The great trade collapse: Causes, consequences and prospects. Centre for Economic Policy Research
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet
Blanchard, O.J. (2005) Macroeconomics. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Evenett, S.J. (2010) Tensions contained… for now: The 8th GTA report center for economic policy research (CEPR). London: Centre for Economic Policy Research
Freund, C. (2010) Adjustment in global imbalances and the future of trade growth. London: Centre for Economic Policy Research
Kovačević, M. (2002) Međunarodna trgovina. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Kozomara, J.G. (2005) Spoljnotrgovinsko poslovanje. Beograd: Institut za ekonomsku diplomatiju
Krueger, A. (2009) Prospects for the global system. u: Baldwin Richard [ur.] The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects, London: Centre for Economic Policy Research
Mankiw, N.G. (1998) Principles of economics. Chicago, itd: Dryden Press
Stojadinović-Jovanović, S. (2012) Evropska unija u međunarodnoj trgovini robom na početku XXI veka. Ekonomski pogledi, br. 1, str. 60-80
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1401053B
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci