Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 9 od 42  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 2, str. 254-261
Istraživanje vrednosti zasićenog saobraćajnog toka na udvojenim trakama za levo skretanje
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresanana.anica.kocic@gmail.com
Ključne reči: zasićen saobraćajni tok; udvojene trake; levo skretanje; signalisana raskrsnica; kapacitet
Sažetak
Određivanje kapaciteta signalisane raskrsnice i proračun parametara rada svetlosnih signala neposredno su povezani sa terminom zasićen saobraćajni tok. Ovaj parametar je bio predmet brojnih istraživanja u kojima su analizirane i utvrđivane njegove bazne vrednosti, procenjivan uticaj raznih faktora na tu vrednost i formirani analitički modeli proračuna. Rad prikazuje istraživanje baznih vrednosti zasićenog saobraćajnog toka udvojenih traka za levo skretanje na uzorku od 4 raskrsnice u Beogradu sa udvojenim zaštićenim trakama za levo skretanje. Primenjena je metodologija snimanja intervala sleđenja, manuelnom tehnikom, pri čemu su merni uređaji bili mobilni telefoni opremljeni aplikacijom za tu namenu. Rezultati su pokazali da se veličina zasićenog saobraćajnog toka razlikuje po saobraćajnim trakama namenjenim levom skretanju, i da se može očekivati da će saobraćajna traka sa većim radijusom skretanja, spoljašnja, imati veću baznu vrednost zasićenog toka. Međutim, generalno posmatrano, nije dokazana zavisnost veličine zasićenog toka od radijusa trajektorije levog skretanja. Pokazano je da postoji jaka negativna korelativna zavisnost zasićenog toka i udela zelenog vremena u ciklusu. Takođe, u radu je izvršeno poređenje empirijskih vrednosti zasićenog toka i vrednosti dobijenih primenom analitičkih modela, te su izvedeni zaključci o tome koji model najpovoljnije opisuje domaće uslove.
Reference
Čelar, N. (2007) Prilog istraživanju merodavnih vrednosti zasićenog toka na signalisanim raskrsnicama. Beograd, Republika: Saobraćajni fakultet, Srbija, magistarski rad
Forschungsgesellschaft fur Strasen und Verkehrswesen, ur. (2001) Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 'HBS 2001'. Koln: FGSV Verlag
Stanić, B. (1991) Istraživanja efekata signalnog plana pri zasićenom toku. Beograd: Saobraćajni fakultet, doktorska disertacija
Transport Research Board – TRB (2010) Highway capacity manual (HCM 2010). Washington, D.C., United States of America: National Research Council
Vukanović, S. (2011) Upravljanje saobraćajem. Beograd: Saobraćajni fakultet, peto izdanje
Webster, F.V., Cobbe, B.M. (1966) Traffic signals. London: Her Majesty's Stationery Office
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1802254K
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2018.
Creative Commons License 4.0