Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 51  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 146, br. 1-2, str. 90-94
Ima li lekara u avionu? - specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije tokom komercijalnih letova avionom
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
bMunicipal Institute for Emergency Medical Care, Belgrade

e-adresasasaaleksandarpavlovic@gmail.com
Sažetak
Godišnje se komercijalnim letovima preveze 3,5 milijarde putnika, ali još uvek postoji konfuzija oko obaveza lekara i drugih licenciranih medicinskih radnika u dobrovoljnom pružanju pomoći putniku kome je život ugrožen, posebno mera kardiopulmonalne reanimacije u specifičnim uslovima, tokom leta avionom. Još uvek nema internacionalnih standardizovanih vodiča, pravilnika i uputstava koji bi važili za sve avio-kompanije u pogledu obuke i organizacije letačkog osoblja, opremljenosti kompleta za hitnu medicinsku pomoć i uloge dobrovoljaca medicinskih radnika koje bi oni mogli da slede u akcidentnim situacijama. Cilj ovoga rada je da pokuša da reši česte nedoumice kod medicinskih radnika pri putovanju avionom. Na osnovu dostupne literature, nacionalnih i regionalnih vodiča i pravilnika avio-kompanija, u skladu sa etičkim i zakonskim načelima za medicinske profesionalce, pokušali smo da odgovorimo na najvažnija pitanja kardiopulmonalne reanimacije u avionu tokom komercijalnih letova. Izneti su svi aspekti, od dobrovoljnog javljanja lekara za pružanje hitne medicinske pomoći, preko organizacije kabinskog osoblja, dostupnosti opreme, kontakta sa kapetanom leta i odluke za prinudnim sletanjem, kao i mogućnostima dobijanja dodatnih informacija od medicinskih centara na zemlji i medicinskih ekipa na najbližem aerodromu.
Reference
*** (2010-2015) Pravilnik o obavljanju javnog avio prevoza i nekomercijalnog letenja. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 and 66/15
*** (2016) Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije. Official Gazette of the Republic of Serbia, član 8, No. 104
Buehrle, E., Gabler, A. (2005) Notfallmedizin im Flugzeug: Erste Hilfe uber den Wolken. Dtsch Arztebl, 102: 338-42
Chandra, A., Conry, S. (2013) In-flight Medical Emergencies. Western Journal of Emergency Medicine, 14(5): 499-504
DAN Legal Network, National Coodinators Committee (2017) The Good Samaritan law across Europe. https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=c09228f3-a745-480b-9549-d9fc8bbbd535andgroupId=10103, 2017 Feb 17
Gendreau, M.A., de John, C. (2002) Responding to Medical Events during Commercial Airline Flights. New England Journal of Medicine, 346(14): 1067-1073
Goodwin, T. (2000) In-flight medical emergencies: an overview. BMJ, 321(7272): 1338-1341
James, J.B., ur., United States Federal Aviation Administration (2006) Advisory circular: Emergency medical equipment AC121-33B. Jan 12, 2006, http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/list/AC%20121-33B/$FILE/AC121-33B.pdf, February 14, 2017
Koster, R.W., Baubin, M.A., Bossaert, L.L., Caballero, A., Cassan, P., Castrén, M., Granja, C., Handley, A.J., Monsieurs, K.G., Perkins, G.D., Raffay, V., Sandroni, C. (2010) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation, 81(10): 1277-1292
Lyznicki, J.M., Williams, M.A., Deitchman, S.D., Howe, J.P. (2000) 3rd Council on Sceientific Affairs: American Medical Association Inflight medical emergencies. Aviat Space Environ Med, 71, 832-838
Page, R.L., Jogler, J.A., Kowal, R.C., Zagrodzky, J.D., Nelson, LL., Ramaswamy, K., i dr. (2000) Use of automated external defibrillators by a U. S. airline. N Engl J Med., 343: 1210-6
Pavlović, A.P. (2007) Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija. Beograd: Beoprint
Pavlović, A., Trpković, S., Anđelić, S., Marinković, O. (2015) Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 21, br. 3, str. 181-198
Pavlović, A. (2009) Savremeni stavovi u primeni kardiopulmonalne reanimacije. Zdravstvena zaštita, vol. 38, br. 1, str. 53-63
Pavlović, P.A. (2016) KPCR kod odraslih. u: Kalezić N. [ur.] Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Beograd: Medicinski fakultet, p. 225-77
Pavlović, P.A. (2011) Kardiopulmonalna reanimacija. u: Pavlović P.A. [ur.] Prva pomoć, Beograd: Obeležja, p. 85-119
Pavlović, P.A., Trpković, V.S., Videnović, D.N. (2013) Primena novih preporuka za kardiopulmonalno cerebralnu reanimaciju u svakodnevnoj anesteziološkoj praksi. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 35(1-2): 51-60
Qureshi, A. (2005) Emergencies in the air. Emergency Medicine Journal, 22(9): 658-659
Rosenberg, C.A., Pak, F. (1997) Emergencies in the air: Problems, management, and prevention. Journal of Emergency Medicine, 15(2): 159-164
Ruskin, K.J., Hernandez, K.A., Barash, P.G. (2008) Management of In-flight Medical Emergencies. Anesthesiology, 108(4): 749-755
Safety Information Communication (SIC) (2008) Guidance concerning the contents of first aid kits and emergency medical kits. Joint Aviation Authorities Liaision Office (JAAT-LO), p. 1-3, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/certification-flight-standards-doc-oeb-supporting-documents-sic-SIC-No-11-First-Aid-Kits-and-Emergency-Medical-Kit.pdf
Sand, M., Bechara, F., Sand, D., Mann, B. (2009) Surgical and medical emergencies on board European aircraft: a retrospective study of 10189 cases. Critical Care, 13(1): R3
Soar, J., Deakin, C.D., Nolan, J.P., Abbas, G., Alfonzo, A., Handley, J.A., i dr. (2005) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation Section 7: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation, 67(Suppl 1):S135-70
Soar, J., Nolan, J.P., Böttiger, B.W., Perkins, G.D., Lott, C., Carli, P., Pellis, T., Sandroni, C., Skrifvars, M.B., Smith, G.B., Sunde, K., Deakin, C.D., Koster, R.W., Monsieurs, K.G. (2015) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation, 95: 100-147
Trpković, S., Pavlović, A., Anđelić, S., Sekulić, A. (2015) Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 21, br. 3, str. 199-211
Trpković, S., Pavlović, A., Bumbaširević, V., Sekulić, A., Miličić, B. (2014) Uspeh reanimacije osoba s akutnim zastojem srca u bolničkim uslovima. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, br. 3-4, str. 170-177
Trpković, V.S., Pavlović, P.A., Videnović, D.N., Jovanović, P., Bojović, P. (2010) Značaj uspostavljanja disajnog puta i rane defibrilacije na preživljavanje pacijenata koji su doživeli vanbolnički akutni zastoj srca. Praxis medica, 38(3-4): 33-8
Valani, R., Cornacchia, M., Kube, D. (2010) Flight Diversions Due to Onboard Medical Emergencies on an International Commercial Airline. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 81(11): 1037-1040
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SARH170404109P
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2018)
Akutni zastoj srca i kardiopulmonalna reanimacija u operacionoj sali
Pavlović Aleksandar, i dr.

Serb J Anest Inten Therapy (2013)
Primena novih preporuka za kardiopulmonalno cerebralnu reanimaciju u svakodnevnoj anesteziološkoj praksi
Pavlović Aleksandar, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2018)
Primena ultrazvučne dijagnostike u kardiopulmonalnoj reanimaciji
Anđelić Slađana, i dr.

prikaži sve [25]