Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, br. 201-202, str. 99-116
Uticaj klime na rast i vitalnost smrče na Kopaoniku
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
Projekat:
Istraživanje je realizovano u okviru projekata "Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma" koji je u periodu 2015.-2016. finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za šume
Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti (MPNTR - 31070)

Ključne reči: klima; širina godova; smrča; Kopaonik
Sažetak
U cilju utvrđivanja primarnog uzroka devitalizacije i sušenja primenom dendrohronoloških metoda istraživan je uticaj klime na rast stabala u čistim sastojinama smrče na Kopaoniku. Terensko uzorkovanje je obavljeno 2016. godine na 4 lokaliteta u sastojinama različitog zdravstvenog stanja i u kojima su u prošlosti primenjivane različite gazdinske mere. Godišnja količina padavina i količina padavina u vegetacionom periodu od 1980. do 2015. godine je bila na približno istom nivou sa blagom tendencijom rasta. Međutim, srednja godišnja temperatura i srednja temperatura u vegetacionom periodu imale su izražen rast. U istom periodu utvrđen je opadajući trend debljinskog prirasta. Pirsonova korelaciona analiza pokazuje jasnu vezu između srednje temperature u vegetacinom periodu i širine godova stabala sa lokaliteta na kojima je konstatovano sušenje. Istraživan je i uticaj srednje temperature na mesečnom nivou i sume padavina po mesecima na širinu godova stabala smrče. "Bootstrapping" korelaciona analiza pokazuje da postoje karakteristični meseci u kojima mesečne vrednosti klimatskih elemenata imaju direktan uticaj na širinu godova.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka