Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 27  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 5, br. 1, str. 81-92
Recepcija rimskog prava
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bVisoka škola EPOHA, Beograd

e-adresazoricmirjanamira@gmail.com, mzupljanic@gmail.com
Sažetak
Recepcija rimskog prava je preuzimanje (recipiranje) rimskog prava i njegovo korišćenje kao pozitivnog (važećeg) prava u Evropi u srednjem i novom veku. Rimsko pravo je na taj način ugrađeno u same temelje modernog evropskog prava, a njegov uticaj naročito se ogledao u razvoju građanskog prava i građanskih zakona (zakonika) evropskih zemalja u 19. veku. Rimsko pravo (ius Romanum, ius Romanorum) označava pravni poredak koji je važio u rimskoj državi od njenog osnivanja (osnivanja Rima 754. godine pre nove ere), pa sve do smrti vizantijskog (istočno-rimskog) cara Justinijana I 565. godine nove ere. Justinijanova kodifikacija - Corpus Iuris Civilis, zbornik koji je objavljen između 529. i 534. godine predstavlja završnu fazu u razvoju rimskog prava. U novom veku (negde pre, a negde kasnije) recipirano rimsko pravo prestalo je da važi kao pozitivno pravo u Evropi, a zamenile su ga građanske kodifikacije (građanski zakonici): u Francuskoj, u vreme Napoleona - Code Civile (Građanski zakonik) donet 1804, u Austriji Opšti građanski zakonik iz 1811, a u Nemačkoj jedinstveni Građanski zakonik iz 1896. godine. U Kneževini Srbiji prvi Građanski zakonik donet je 1844. godine.
Reference
Bardžić, Ž., Đurić, D., Mrdić, U. (2017) Pravno-politička struktura Demokratske Republike Kongo. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 52-69
Bujuklić, Ž. (2018) Rimsko pravo u doktorskim tezama Nikole Krstića iz 1854. godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 3, str. 31-56
Cvetković-Đorđević, V. (2015) Datio kao pretpostavka primene kondikcije u rimskom pravu. Teme, vol. 39, br. 4, str. 1341-1358
Hanson, J. (2018) Precautionary Principle: Current Understandings in Law and Society. u: Encyclopedia of the Anthropocene, Elsevier, : 361-366
Ilić, V. (2015) Recepcija dva rimska edikta u Srpski građanski zakonik. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 87, br. 4, str. 195-206
Ke, X. (2018) The pragmatic turn in law: Inference and interpretation in legal discourse. Journal of Pragmatics, 135: 1-3
Kurtović, R., Ranđelović, D. (2010) Recepcija rimskog prava i njegov uticaj na građansko pravo zemalja kontinentalne Evrope. Pravne teme, 3(5), str. 137-149
Marković, S. (2008) Opšta istorija prava I. Podgorica
Marković, S.D. (2018) Kazna beščašća u rimskom pravu. Civitas, vol. 8, br. 2, str. 144-159
Milošević, M. (2010) Rimsko pravo. Beograd
Perović, M. (2017) Novacija kao način prestanka obligacija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 3, str. 167-187
Sič, M.I. (2015) Javnopravna pravila regulisanja vodovoda i snabdevanja vodom u starom Rimu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1081-1096
Slavnić, L. (2008) Istorija pravnih institucija. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Stanković, E., Vladetić, S. (2018) Univerzalnost pravila rimskog prava vezanih za institut službenosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 79, str. 387-396
Stanković, M. (2017) Regulisanje ugovora o građenju u nekim zemljama Evropske unije. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 10-12, str. 49-58
Stanojević, O. (2004) Rimsko pravo. Beograd
Stefanović, N. (2018) Koncept svojine u rimskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 35, br. 4-6, str. 17-29
Stefanović, N. (2018) Originarno sticanje svojine u rimskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 35, br. 10-12, str. 46-58
Stojanović, D., Antić, O. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd: PFUB
Vuletić, V. (2015) Pretor ne štiti kukavice - o dvostrukom karakteru prinude u rimskom i savremenom domaćem pravu. Teme, vol. 39, br. 2, str. 445-466
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1901079Z
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka