Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 50, br. 1-2, str. 9-13
Deskriptivna senzorna analiza kao alat za upravljanje kvalitetom prehrambenih proizvoda
aUniverzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Danas prehrambena industrija obezbeđuje dovoljnu količinu kolača i srodnih proizvoda, ali posebno mjesto na našim trpezama imaju kolači i kolačići proizvedeni prema tradicionalnim, domaćim recepturama. Izrada ovih proizvoda zahtijeva dosta ručnog rada i zbog toga se ove vrste kolača proizvode u poluindustrijskim uslovima. Da bi zadovoljili potrebe potrošača, kolači moraju imati karakteristike kvaliteta definisane odgovarajućim propisima. Definisanjem internih kriterijuma kvaliteta proizvoda, koji se ugrađuju u proizvođačke specifikacije stvaraju se uslovi za kontinuiranu proizvodnju i plasman na tržište proizvoda standardnog, ujednačenog kvaliteta. U cilju definisanja kvaliteta, iz proizvodnog asortimana jedne slastičarne sa sjedištem u Banjoj Luci, odabrano je devet vrsta kolača, proizvedenih u poluindustrijskim uslovima, prema recepturi proizvođača. Ispitan je sadržaj osnovnih hemijskih sastojaka kolača. Primjenom deskriptivne senzorne analize odgovarajućim terminima je dat detaljan opis i ustanovljen dostignuti nivo kvaliteta odabranih pokazatelja i sveukupnog kvaliteta ispitivanih kolača. Rezultati senzorne analize pokazali su da je izrazito visok nivo kvaliteta kod pet, a visok nivo kvaliteta kod četiri vrste kolača. Preciznim definisanjem senzornih svojstava proizvoda olakšava se rad osobama koje kontrolišu kvalitet procesa proizvodnje i karakteristike kvaliteta prehrambenih proizvoda značajnih u ishrani ljudi.
Reference
*** (1983-1989) Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu. Službeni list SFRJ, 45/83, 43/89
Al-Rawahi, A.S., Kasapis, S., Al-Maamari, S., Al-Saadi, A.M. (2006) Development of a date confectionery: Part 2: Relating instrumental texture to sensory evaluation. International Journal of Food Properties, 9:365-75
Benner, M., Geerts, R.F.R., Linnemann, A.R., Jongen, W.M.F., Folstar, P., Cnossen, H.J. (2003) A chain information model for structured knowledge menagement: Towards effective and efficient food product improvement. Trends in Food Science & Technology, 14(11): 469
Costa, A.I.A., Dekker, M., Jongen, W.M.F. (2004) An overview of means-end theory: potential application in consumer-oriented food product design. Trends in Food Science & Technology, 15(7-8): 403
Costa, A.I.A., Dekker, M., Jongen, W.M.F. (2006) Naw insights into consumer-led food product development. 17:457-65
de Wijk, R., Prinz, F.J. (2007) Fatty versus creamy sensations for custard desserts, white sauces, and mayonnaises. Food Quality and Preference, 18:641-50
de Wijk, R.A., Terpstra, M.E.J., Janssen, A.M., Prinz, J.F. (2006) Perceived creaminess of semi-solid foods. Trends in Food Science & Technology, 17(8): 412
Dijksterhuis, G., Luyten, H., de Wijk, R., Mojet, J. (2007) A new sensory vocabulary for crisp and crunchy dry model foods. Food Quality and Preference, 18(1): 37
Gavrilović, M. (2003) Tehnologija konditorskih proizvoda. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Grujić, S., Odžaković, B., Jašić, M., Blagojević, S. (2008) Effects of food additives on croissant sensory quality improvement. u: Central European Congress on Food (IV), Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists (VI), Cavtat, Croatia, Proceedings, 2, str. 59-66
Grujić, S., Ratkovac, M., Popara, D. (2006) Kvalitet i bezbjednost kolača u toku skladištenja. u: Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport (I), Banja Luka, Zbornik radova, 362-68
Grujić, S., Odžaković, B., Popara, D. (2007) Application of sensory evaluation in the croissant quality assurance. u: International Congress Food Technology, Quality and Safety (I), Symposium Cereal-Bread and Confectionery Products (XVI), Novi Sad, Proceedings, 61-8
Guest, S., Essick, G., Patel, A., Prajapati, R., Mcglone, F. (2007) Labeled magnitude scales for oral sensations of wetness, dryness, pleasantness and unpleasantness. Food Quality and Preference, 18(2): 342
Jia, C., Kim, Y.S., Weining, H., Guangwei, H. (2008) Sensory and instrumental assessment of Chinese moon cake: Influences of almond flour, maltitol syrup, fat, and gums. Food Research International, 41(9): 930
Linnemann, A.R., Benner, M., Verkerk, R., van Boekel, M. (2006) Consumer-driven food product development. Trends in Food Science & Technology, 17(4): 184
Mandala, I., Daouaher, M. (2005) The sensory attributes of cakes containing large numbers of low sugar raisins, as evaluated by consumers and a trained sensory panel. International Journal of Food Science & Technology, 40(7): 759
Savanović, D., Grujić, S. (2008) Definisanje karakteristika kvaliteta hljeba primjenom senzornih metoda analize. u: Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport (Drugi), Banja Luka, 2, str. 137-41
Surmacka-Szczesniak, A. (2002) Texture is a sensory property. Food Quality and Preference, 13(4): 215
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.