Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 55, br. 4-6, str. 757-771
Primena kolektivnog ugovora od strane poslodavca sledbenika
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Predmet ovog rada je analiza prava zaposlenih kod promene poslodavca sa posebnim osvrtom na problem primene kolektivnog ugovora, zaključenog između poslodavca prethodnika i reprezentativnog sindikata. Zakonski propisi Republike Srbije, koji su usklađeni sa Direktivom Evropske unije 2001/23, predviđaju da je poslodavac sledbenik obavezan da primenjuje odredbe kolektivnog ugovora poslodavca prethodnika najmanje godinu dana od dana promene poslodavca. Navedena odredba biće detaljno analizirana, a kako bi se ukazalo i na eventualne nedostatke u praktičnoj primeni. Autor ukazuje i na probleme sa kojima se sindikati suočavaju u postupku kolektivnog pregovaranja na nivou poslodavca, usled čega odredbe Zakona koje uređuju primenu kolektivnog ugovora od strane poslodavca sledbenika neretko ostaju mrtvo slovo na hartiji. Autor u drugom delu rada pokušava da problematizije obavezu uplate doprinosa u doborovoljne penzijske fondove, koja se može predvideti kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Domaći zakonodavac nije izvršio implementaciju odredbe Direktive kojom se uređuje navedena obaveza poslodavca, te se postavlja kao pitanje da li će poslodavac sledbenik biti u obavezi da nastavi sa uplatom doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje sve dok je kolektivni ugovor poslodavca prethodnika na snazi. Ukazuje se da navedeno pitanje mora dobiti odgovarajući normativni okvir u pozitivnim propisima Republike Srbije, budući da trenutno postoji pravna praznina.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka