Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 36, br. 11-12, str. 29-52
Važenje i dejstvo kolektivnih ugovora
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: kolektivni ugovor; Zakon; individualni ugovor o radu; zaposleni; sindikat; početak važenja; povratno dejstvo; prestanak važenja; kolizija i derogacija
Sažetak
Kolektivni ugovori u sistemu opštih akata imaju svoje određeno mesto. Između njih i Zakona uspostavlja se određeni odnos, odnos između viših i nižih akata na hijerarhijskoj lestvici. Postoji i određeni odnos između kolektivnog ugovora i ugovora o radu, kao što postoji i određeni odnos između samih kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor kao opšti akt deluje prema svima zaposlenima ne samo prema članovima sindikata koji je zaključio kolektivni ugovor, jer kolektivni ugovor nije ugovor zatvorenog tipa ograničen samo na učesnike. Vremensko važenje kolektivnog ugovora počinje stupanjem na snagu istog. S obzirom na ovo, pitanje je njegovog povratnog dejstva, kao i dejstvo njegovih normi posle prestanka važenja. Kolektivni ugovori važe ili na određenoj teritoriji (opšti i posebni) ili samo kod jednog poslodavca (pojedinačni). Kod važenja mogu se javiti više kolektivnih ugovora, ali onda važi pravilo da se primenjuje onaj koji je najpovoljniji za zaposlene.
Reference
*** (1997) Pavilnik o registraciji kolektivnih ugovora. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22
*** (1997) Opšti kolektivni ugovor. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22 (čl. 3, 8, 12, 15, 20, 21, 59)
*** Posebni kolektivni ugovor za muzičke ustanove
*** (1991) Posebni kolektivni ugovor za biblioteke, muzeje, arhive, kinoteke i zavode za zaštitu spomenika kulture. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65
*** (1996) Zakon o radnim odnosima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55, (čl. 119, čl. 120. st. 1, 5, 6, čl. 121. st. 1, 3, čl. 122, čl. 125. st. 3, čl. 127. st. 3, 4)
*** (1997) Izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za biblioteke, muzeje, arhive, kinoteke i zavode za zaštitu spomenika kulture. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 11
*** (1996) Posebni kolektivni ugovor za pozorišta. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22
*** (1993) Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Službeni list SR Jugoslavije, (čl. 117)
*** (1996) Zakon o osnovama radnih odnosa. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29, (čl. 11. st. 5, 71, 72, 73, čl. 74. st. 1, 2, 3, čl. 75. st. 2, čl. 77, čl. 120. st. 1)
*** (1991) Zakon o radnim odnosima u državnim organima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 48
Bajić, S. (1937) Osnovi radnog prava. Beograd
Baltić, A., Despotović, M. (1968) Osnovi radnog prava Jugoslavije i Osnovni problemi sociologije rada - sistem radnih odnosa Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Blagoev, B. (1973) Radno pravo. Niš: Institut jugoslovenske i inostrane dokumentacije zaštite na radu
Ivošević, Z. (1997) Komentar Zakona o osnovama radnih odnosa. Beograd: Savremena administracija
Kostić, D. (1989) Kolektivni ugovori - pravna priroda i domen primene. Pravo - teorija i praksa, str. 70
Lukić, R.D. (1976) Uvod u pravo. Beograd
Međunarodna organizacija rada Preporuka koja se odnosi na kolektivne ugovore. br. 91
Nikolić, A. (1988) Radno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Pešić, R. (1968) Radno pravo. Beograd
Popović, T. (1980) Radno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Tintić, N. (1969) Radno i socijalno pravo. Zagreb: Narodne novine
Zečević, M. (1978) Proces stvaranja opštih akata. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka