Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 3, str. 91-106
Aktuelne potrebe daljeg razvoja radnog zakonodavstva Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Aktuelne potrebe daljeg razvoja radnog zakonodavstva Srbije tiču se oblasti kolektivnih odnosa zaposlenih i poslodavaca i njihovih kolektivnih prava i obaveza. U pitanju su odnosi koje uspostavljaju radničke i poslodavačke organizacije međusobno, ali i odnosi između njih, sa jedne strane, i države sa druge strane. Drugim rečima, radi se o potrebi jačanja industrijske demokratije (između ostalog i dogradnjom radnog zakonodavstva u sferi kolektivnih prava zaposlenih i poslodavaca, a koja je zapravo danas u stagnaciji. Činjenica je da slabi sindikalni pokret u Srbiji, socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje o uslovima rada, participacija zaposlenih u upravljanju, te u tim okvirima treba tražiti aktuelne potrebe za dalji razvoj radnog zakonodavstva, kako bi se ti okviri normativno ojačali i obezbedili pravnu platformu za zaustavljanje navedenih negativnih tendencija.
Reference
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. gl. RS, 101
*** (2005) Zakon o radu. Sl. gl. RS, br. 24
*** (2007) Dokumenti Saveza samostalnih sindikata Srbije. Beograd
*** (2007) Dokumenti XIII kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije. Beograd
*** (2003) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, posvećena prevashodno građanskim i političkim pravima. Sl. gl. SCG, Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2009) Evropska socijalna povelja (revidirana) posvećena prevashodno socijalno-ekonomskim pravima. Sl. gl. RS, br. 42
Jovanović, P. (2003) Pitanje supstitucije kolektovnog ugovora opštim aktom poslodavca. Radno i socijalno pravo, br. 1
Morris, G.S., Archer, T.J. (2000) Collective labor law. Portland, OR: Oxford University Press
Morrison, A., ur. (1996) Fundamentals of American law. New York
Schwarz, S.M. (1960) Labor in the Soviet Union. New York: Praeger
Wahlgren, P., ur. (2002) Stability and change in Nordic labour law. Stocholm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-3044
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka