Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:3
  • full-text downloads in 30 days:1

Contents

article: 5 from 6  
Back back to result list
2006, vol. 30, iss. 1, pp. 200-219
About the ethology of the settlers from Durmitor region in Vojvodina: On the occasion of their 60th anniversary
University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology
Keywords: settlers; ethology; mentality; ethics; peasant roots; traditional cattle breeders; agriculture
Abstract
The author analyses the ethology of the settlers from Durmitor region in Vojvodina on the occasion of their 60th anniversary. Based on the analysis of the rich literary material, as well as the personal experience, the author points out the main traits of the settlers: Dinara type personality, violent temper, epic spirit, traditional culture and peasant roots. The rich peasant experience and primeval attachment to agriculture makes up the rural character of these people. The author analyses the roots of the settlers starting from the thesis that the appreciation of one's roots means the dignity of individuals and nations, as well as of their cultural identity.
References
*** (2001) Durmitorska knjiga I. Beograd: Udruženje Durmitoraca
*** (1989) Pripovjedanje i umovanje narodno - izbor iz usmene književnosti. Sarajevo: Svjetlost
*** (2006) Arhiv mesne zajednice Bačko Dobro Polje
*** (1966) Posjetnik o Crnoj Gori i Crnogorstvu. Cetinje: Dignitas
*** (1979) Dobro Bačko Polje - gorštaci u ravnici. Beograd: Etnografski institut SANU
Andrić, I. (1975) Andrićev azbučnik - iskustva, zapažanja i misli. Novi Sad: Matica srpska
Antić, M. (1976) Vojvodina - pesma. Novi Sad: Dnevnik
Bećirović, R. (1969) Nagorkinje. Nikšić: autorovo izdanje, zbirka
Blagojević, O. (1971) Piva - priroda, istorija, etnografija, revolucija. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Blagojević, O. (1996) Durmitor. Beograd: Stručna knjiga
Bukurov, B. (1957) Poreklo stanovništva Vojvodine. Novi Sad: Matica srpska
Cvijić, J. (1966) Karst i čovek. in: Antropogeografski i etnografski spisi - Sabrana dela, Beograd, knj. 2, knj. 9
Cvijić, J., Andrić, I. (1996) O balkanskim psihičkim tipovima. Beograd: Službeni list SRJ
Erdeljanović, J. (1926) Stara Crna Gora. Srpski etnografski zbornik / SEZb, XXXIX, Naselja 24
Gavrilović, Ž. (1960) Prilog poznavanju uticaja posleratne migracije na telesno stanje Crnogoraca naseljenih u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska, posebna izdanja
Gezeman, G. (1968) Čojstvo i junaštvo starih Crnogoraca. Cetinje: Obod
Heneberg,, Gušić, M. (1930) Etnografski prikaz Pive i Drobnjaka. Zagreb: Narodna starina, knj. IX
Jankulov, B. (1961) Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku. Novi Sad: Matica srpska
Karadžić-Stefanović, Vuk (1972) O Crnoj Gori - razni spisi. Beograd: Prosveta
Latković, V., Čađenović, J., ur. (1966) Epska narodna poezija Crne Gore. Podgorica: Grafički zavod
Luburić, A. (1930) Drobnjaci - pleme u Hercegovini - poreklo, prošlost i etnička uloga u našem narodu. Beograd
Milojević, B.Ž. (1951) Durmitor - regionalno-geografska ispitivanja. Zbornik radova Geografskog instituta SANU, Beograd, knj. 2
Miljanov, P.M. (1980) Primjeri čojstva i junaštva. Cetinje: Obod
Nikolić, D., Radovanović, M. (1977) Pristup proučavanju savremenih etničkih procesa u kolonističkom naselju Bačko Dobro Polje. Glasnik Etnografskog instituta SANU, XXVI
Ostojić, Đ. (1966) Drobnjak - narodni život i običaji. Pljevlja
Ostojić, Đ. (2000) Drobnjak - plemenski život i tradicija. Beograd: Čigoja štampa
Pejanović, M. (2005) Drobnjačko selo Godijelji. Cetinje: Štamparija Obod
Pejanović, R. (2005) Plodne duše i plodne njive, povodom 60 godina kolonizacije. Poljoprivrednik, br. 2318/30, XII, str. 12
Pejanović, R. (2005) Šezdeset godina kolonizacije i borbe protiv fašizma. Glas javnosti, Vrbas, prigodan govor na svečanoj akademiji u Bačkom Dobr
Pejanović, R. (2006) Predgovor za knjigu 'Bočar kroz seobe' autora M. Drobca. Novi Sad, str. 1-2
Petrović, D., ur. (2000) Rečnik srpskih govora Vojvodine. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za književnost i jezik, sveska 1: A-B, Leksikografska izdanja, Knjiga III
Petrović Petar II, Njegoš (1999) Gorski vijenac. Beograd: SKZ
Prokle, H., Vildman, G., Zonlajtner, H., i dr. (2004) Genocid nad nemačkom manjinom u Jugoslaviji - 1944-1948. Beograd: Društvo za srpsko-nemačku saradnju
Rovinski, P.A. (1885-1915) Černogorka. Sanktpeterburg, I-III
Stipetić, V. (1954) Agrarna reforma i kolonizacija u FNRJ godine 1945-1948. Rad JAZU, knj. 300
Šibalić, V., Karadžić, S. (1995) Drobnjak - porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo - (Drobnjak, Jezera, Uskoci i Šaranci). Beograd: MRG
Tomić, S. (1949) Drobnjak. Beograd: SAN, Odeljenje društvenih nauka, knj. 31
Tomić, S. (1949) Piva i Pivljani. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, knj. 31
Vasović, M. (1959) Najnovije naseljavanje Crnogoraca u nekim bačkim selima. Novi Sad: Matica srpska
Vlahović, P. (1962) Neke etničko-antropološke karakteristike sela Crne Gore na Durmitoru. Glasnik Etnografskog muzeja na Cetinju, Cetinje, knjiga II
Vuksanović, M. (2000) Semolj gora. Beograd: Prosveta
Vuksanović, M. (2006) Semolj zemlja - azbučni roman o 909 planinskih naziva. Beograd: Filip Višnjić
Žarković, V. (2000) Stazama slobode, sećanja. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007