Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 37-2, str. 207-226
Antropološka misao Nikolaja Nikolajeviča Mikluho-Maklaja i njen uticaj na stvaralaštvo Sretena Božića/B. Vongara
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju, Studijska grupa Srpski jezik i književnost

e-adresajelena.arsenijevic@kg.ac.rs
Projekat:
Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir (MPNTR - 178018)

Ključne reči: N. N. Mukluho-Maklaj; B. Vongar; antropologija; etnologija; književnost; kolonizacija; Australija i Okeanija; Papua Nova Gvineja
Sažetak
U radu se bavimo antropološkom misijom Nikolaja Nikolajeviča Mikluho-Maklaja, tumačeći njegove dnevnike i beleške, u čijem su fokusu antropološka, etnološka i lingvistička istraživanja koje je ruski naučnik sprovodio na ostrvima Tihog okeana, poluostrvu Malaki, Australiji i Papui Novoj Gvineji. Pored proučavanja prvobitnih kultura Australije i Okeanije, Maklaj je, užasnut zlodelima koje nad starosedeocima sprovode različite kolonijalne ekspedicije, ostatak svog života proveo u očajničkoj borbi da spreči dalje porobljavanje ljudi i pustošenje ovih prostora, ali i u nastojanjima da istina o nehumanim radnjama 'civilizovanih' osvajača izađe na videlo. U drugom delu rada insistira se na uticaju koji je Mikluho-Maklaj imao na život i stvaralaštvo australijskog pisca i antropologa srpskog porekla B. Vongara.
Reference
*** (2006) Sofija i Srboljub Živanović, Zemlja rajskih ptica Papua Nova Gvineja: beleške i sećanja. Beograd: Pešić i sinovi
Arsenijević, J. (2010) Intervju sa B. Vongarom, Piščev put je maratonski. Koraci, Kragujevac: Narodna biblioteka Vuk Karadžić, godina XLIV, sveska 9-10, 205-217
Arsenijević, M.J. (2016) Terra Amata vs. Terra nullius - diskurs o (post)kolonijalizmu u delima B. Vongara i Ž.M.G. le Klezioa. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Arsenijević, M.J. (2016) Emigrantski diskurs B. Vongara - putovanje i pripovedanje - putevi kulture, književne mape i aktuelne teorijske destinacije. Liceum, Centar za naučnoistraživački rad SANU, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Maja Anđelković (ured.), god. XXII, broj 16, 189-209
Arsenijević, M.J. (2016) Figura dinga (canis lupus dingo). u: Anđelković Maja; Pandurević Jelenka [ur.] Prozi B. Vongara, Canis lupus između obredne maske i književne životinje, Kragujevac: Ministarstvo kulture i informisanja, 257-283
Barbe, N., Derouet, T. (2012) Essais nucléaires: un héritage sans fin. Bonobo productions
Boas, F. (1916) New Evidence in Regard to the Instability of Human Types. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2(12): 713-718
Bošković, A. (2010) Kratak uvod u antropologiju. Beograd: Službeni glasnik
Burkholder, Z. (2006) Franc boas and anti-racist education. Anthropology News, October, https://www.academia.edu/333081/Franz_Boas_and_Anti-Racist_Education, 13.03.2017
Čukovska, L. (1953) Predgovor. u: Mikluho-Maklej N.N. [ur.] Putovanja - dnevnik sa Nove Gvineje, Beograd - Zagreb: Novo pokolenje
Dajmond, Dž. (2004) Mikrobi, puške i čelik - sudbine ljudskih društava. Beograd: Dosije
Fabijeti, U., Maligeti, R., Matera, V. (2002) Uvod u antropologiju - od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio
Gabrielsson, J., Warwick, T. (2008) Dark science. Australia: Frank Haines Films Pty Ltd, DVD
Gibson, J. (2016) B. Wongar collection in Museums Victoria collections. https//collections.museumvictoria.com.au/articles/14507, 4.13.2017
le Clézio, J.M.G. (2007) Raga, aprroche du continent invisible. Points
Levi-Stros, K. (1966) Divlja misao. Beograd: Nolit
Vltchek, A. (2013) Oceania neocolonialism, nukes and & bones. Auckland, New Zeland: Atuanui Press Ltd
Wongar, B. (1992) Miclouho-Maclay and his dingo. u: Gunew S.M.; Longly K.O. [ur.] Striking Chords: Multicultural Literary Interpretations, Sydney (NSW): Allen & Unwin
Wongar, B. (2007) Translator's note, commentary, disillusionment and death, afterword. u: Miklouho-Maclay N.N. [ur.] The New Guinea Diaries 1871-1883, Carnegie, Victoria, Australia: Dingo Books
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1702207A
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.