Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 55, br. 6, str. 246-254
Privredne i ekonomske prilike na Balkanu u antičko doba
aAlfa univerzitet, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: privreda; ekonomija; stari Grci; Balkan; antika; stari vek; kolonizacija; zanatstvo; poljoprivreda; izvoz i uvoz; Rim; osvajanja; razvoj
Sažetak
U ovom radu autori iznose problematiku razvoja privredno-ekonomskih odnosa na prostoru Balkana u periodu starog veka. Poseban osvrt je dat na razvoj privrednih odnosa u staroj Grčkoj, koja je ujedno i prva evropska civilizacija. Ekonomski odnosi izgrađeni u Grčkoj bitno su uticali na razvoj privrede i kulture, kako susednih, tako i onih zemalja koje su stari Grci kolonizirali, odnosno naseljavali. Donoseći tekovine svoje kulture, prvenstveno nauke i umetnosti, Grci starosedeocima naseljenih prostora nameću i svoje već izgrađene društvene i ekonomske odnose, utičući tako i na sređivanje privrede i društva novih zemalja. Poljoprivreda, zanatstvo i trgovina su kod starih Grka bili do me mere razvijeni da je to dobrim delom doprinelo opstanku njihovih država i naroda. Dolaskom Rimljana na ove prostore Grčka polako gubi svoj status dominantne ekonomske sile na prostorima Balkana, predajući velikoj i moćnoj imperiji vodeću ulogu.
Reference
Bordman, D., Grifin, D., Ozvin, M. (1999) Oxsfordska istorija Grčke i helenističkog sveta. Beograd: Clio
Đurić, M.N. (1989) Istorija starih Grka do smrti Aleksandra Makedonskog. Beograd
Eger, R. (1937) Balkan pod Rimljanima, Balkan i Balkanci. Beograd
Galbrajt, D.K. Istorija ekonomije. Jakšić Miomir [ur.] PC prevod, htpp://www.ekof.bg.ac.yu/nastava/osnovi_makro_ekonomije/prevodi/m-jak/galbrajt.pdf
Gavela, B. (1987) Istorija umetnosti antičke Grčke. Beograd: Naučna knjiga
Grupa autora (1937) Bogatstva na zemlji i pod zemljom, Balkan i Balkanci. Beograd
Marković, M. (1984) Istorija ekonomske misli. Nikšić: Univerzitetska riječ
Maškin, N.A. (1987) Istorija starog Rima. Beograd: Naučna knjiga, S ruskog preveo Miroslav Marković
Mitrović, L.R. (2000) Balkan - granica i most među narodima. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Pač, K. (1937) Rimljani i varvari na Balkanu, Balkan i Balkanci. Beograd
Rostovcev, M. (1990) Istorija staroga sveta - Grčka, Rim. Novi Sad: Matica srpska
Samerseg, F. (1975) Ilustrovana istorija sveta. Beograd
Struve, V., Kalistov, D.P. (2000) Stara Grčka. Zemun: Book
Vasić, M.M. (1937) Grčki kolonisti u Vinči. u: Balkan i Balkanci, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2007)
Regula catoniana i SC neronianum
Aličić Samir

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Politički identitet Atine i arhitektura Akropolja
Zdravković Miloš

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Istorijsko-evolutivni razvoj međunarodnopravnog shvatanja oružanih snaga
Jončić Vladan D.

prikaži sve [22]