Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 4, str. 59-65
Efektivni modul klizanja kompozitnih panela sa saćastim ispunom
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
cÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Institute of Mechanical Engineering, Lausanne, Switzerland

e-adresarebhi.lamine@gmail.com
Sažetak
U radu je određen efektivni modul klizanja kompozitnog panela sa saćastom ispunom. Ovaj elastični koeficijent predstavlja veoma važnu karakteristiku kompozitnih panela, naročito kod kompozitnih konstrukcija koje su izložene uvijanju kao i kombinovanom uvijanju sa savijanjem. Analizirane strukture u ovom radu sastoje se od gornje i donje kompozitne ploče (različitih tipova karbonskih vlakana, T300, AS4 u epoksidnoj matrici) kao i saćaste ispune (HexWeb EC engineered core). Polazeći od klasične teorije lamine, efektivni modul elastičnosti klizanja je određen za svaki sloj u kompozitnoj ploči. Ovi slojevi su spojeni u jedinstveni kompozitni sloj za različita usmerenja vlakana kao i debljine lamina. Elastični koeficijenti saćaste ispune HexWeb središnjeg sloja kompozitnog panela su izračunati koristeći teoriju Master Evans u cilju dobijanja ekvivalentnih vrednosti. Za proveru predloženog pristupa korišćen je metod konačnih elemenata, u cilju dobijanja polja pomeranja, deformacija i napona u kompozitnim pločama i saćastoj ispuni. Dva tipa numeričkih modela su upoređena: početni model, pri čemu su svi slojevi ploče modelirani sa svojim karakteristikama i drugi model kod kojeg su spojeni u jednu celinu sa svojim ekvivalentnim karakteristikama. Zaključeno je da se ekvivalentni metod određivanja modula klizanja kompozitnih panela sa saćastim ispunama može efikasno primeniti u slučajevima kada su gornja i donja kompozitna ploča simetričnog slaganja ili uopšte kvaziizotropna.
Reference
Christensen, R.M., Waals, F.M. (1972) Effective Stiffness of Randomly Oriented Fibre Composites. Journal of Composite Materials, 6(4): 518-532
Gibson, J., Ashby, F. (2001) Cellular Solids: Structure and Properties. Cambridge University Press
Manera, M. (1977) Elastic Properties of Randomly Oriented Short Fiber-Glass Composites. Journal of Composite Materials, 11(2): 235-247
Schwingshackl, C.W., Aglietti, G.S., Cunningham, P.R. (2006) Determination of Honeycomb Material Properties: Existing Theories and an Alternative Dynamic Approach. Journal of Aerospace Engineering, 19(3): 177-183
Zhang, J., Ashby, M.F. (1992) The out-of-plane properties of honeycombs. International Journal of Mechanical Sciences, 34(6): 475-489
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/STR1604059R
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka