Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 58, br. 3, str. 41-50
Uloga konsaltinga u razvoju finansijskog tržišta Srbije
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija
bOŠ Karađorđe, Velika Plana
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak
Organizacije koje pružaju konsultantske usluge koje se odnose na nastup i aktivnosti na finansijskom tržištu dovode do odgovarajuće pozitivne lančane reakcije. Naime, domaćim i stranim kompanijama koje žele da investiraju pružaju informacije u vezi sa izborom investiranja, kao i informacije o performansama preduzeća u koje se ulaže. Takve poslovne informacije dovode do smanjenja rizika, koji je imanentan poslovnoj aktivnosti, naročito onoj koja se realizuje preko finansijskog tržišta. Rizik raste u uslovima neizvesnosti, odnosno, u situacijama kada je slabo raspolaganje potrebnim poslovnim informacijama. Smanjenjem rizika povećava se atraktivnosti ulaganja, što je stimulans za domaće i strane investitore koji vrednuju različite kombinacije rizik/prinos. Rastući nivo investiranja u domaća preduzeća razvija tržište kapitala kao sastavni deo domaćeg finansijskog tržišta, pri čemu se priliv sredstava realizuje se kroz investicije u: nova preduzeća, dokapitalizaciju postojećih preduzeća, konsolidaciju finansijskog sistema.
Reference
Aragon, G.A. (1989) Financial management. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Denčić-Mihajlov, K. (2003) Uloga finansijskih konsultanata u procesima spajanja i pripajanja preduzeća. Svet finansija, april-maj-jun
Đuričin, D.N. (1996) Upravljanje pomoću projekata. Beograd: Deloitte & Touche
Johnson, R.W. (1971) Financial management. Boston: Allun and Bacon
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2000) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Mihailović, B. (2007) Uloga konsaltinga u restrukturiranju preduzeća u tranziciji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Petrovic, P.B. (2002) Porast tražnje za uslugama finansijskog konsaltinga. Finansije, vol. 57, br. 9-10, str. 556-568
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka