Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 56, br. 2, str. 80-93
Metod vrednovanja konsultantskog rada
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Sažetak
Ukoliko pođemo od teorijske apstrakcije da preduzeće sadrži samo tehnologiju bez zaposlenih, neuređenost sistema biće minimalna, a njegova predvidivost velika. Međutim, čim involviramo faktor čoveka, preduzeće poprima karakter socio-ekonomskog sistema sa karakterom stohastičnosti. Čovek je nosilac korisnog rada, ali ujedno i faktor povećanja entropije usled odstupanja stvarne produktivnosti od objektivno uslovljene. Shodno tome, evaluacija konsultantskog učinka predstavlja razradu pristupa čija je uloga više kontrola konsultantskog procesa, nego egzaktno merenje koje bi se moglo sprovesti u prirodnim naukama. Na performanse preduzeća deluju brojni faktori koji imaju isprepletan i multiplikovan uticaj. Posledično, precizno merenje konsultantskog uticaja je značajno otežano, a u mnogim situacijama zahteva visoko sofisticiranu statističku metodologiju, za čiju primenu je potrebna ispunjenost brojnih uslova.
Reference
Argyris, C., Schon, D.A. (1978) Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: Addison-Wesley
Crager, J., Lemons, D. (2003) Measuring the impact of knowledge management. American Productivity and Quality Center
Đorđević, D. (1982) Planiranje izrade testa znanja. u: Istraživanja u pedagoškog psihologiji, Savez društava psihologa Srbije, 2
Gajić, B. (2004) Integrisani savremeni sistemi za merenje performansi preduzeća. Ekonomski anali, vol. 44, br. 161, str. 151-164
Gumerson, E. (1991) Qualitative methods in management. New York: McGraw-Hill
Hamović, V., Cvijanović, D., Mihailović, B. (2007) Pretpostavke i pravci uključivanja srpskih preduzeća u svetske trgovinske tokove. Teme, vol. 31, br. 2, str. 381-389
Krueger, R.A. (1994) Focus groups: A practical guide for applied research. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Mihailović, B., Savić, M., Katić, B. (2007) Konsalting, održivi razvoj i organska proizvodnja - perspektiva Srbije. Industrija, vol. 35, br. 4, str. 81-94
Mihailović, B., Simonović, Z., Hamović, V. (2009) Evaluacija i kontrola efikasnosti konsalting projekata. Industrija, vol. 37, br. 1, str. 101-120
Philips, J. (2000) The consultant's scorecard: Tracking results and bottom-line impact of consulting projects. McGraw-Hill Companies
Philps, J. (2007) Measuring ROI: The process, current issues, and trends. www.roiinstitute.net
Simonović, Z., Simonović, D. (2008) Uticaj evropskih ekonomskih integracija na razvoj zemalja juoistočne Evrope - članica CEFTE. u: International scientific meeting: Regional development and demographic flows of South-east European countries (XIII), Tematski zbornik, 20th June 2008, Niš, Niš: Faculty of Economics, str. 177-182
Stern, C.W., Deimler, M.S. (2006) The Boston consulting group on strategy: Classic concepts and new perspectives. John Wiley & Sons, 2 Rev. Ed
Swanson, R.A., Elwood, I.F.H. (1999) Results: How to assess performance, learning, and perceptions in organizations. San Francisco: Berrett-Koehler
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka