Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 51  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 2, str. 50-52
Korišćenje statističkih kontrolnih karata u oceni kvaliteta brašna
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadragana.tekic@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Primena statističke kontrole kvaliteta proizvodnog procesa i procesa skladištenja u velikoj meri doprinosi povećanju kvaliteta samog proizvoda. U svrhu praćenja kvaliteta koriste se razne tehnike, od kojih se kao najznačajnija izdvajaju kontrolne karte. Osnovna svrha primene statističkih kontrolnih karata jeste otkrivanje specijalnih uzroka varijacije. Ukoliko se utvrdi postojanje specijalnih uzroka varijacije može se konstatovati da je proces proizvodnje ili skladištenja van kontrole. U radu su analizirani podaci koji se odnose na sadržaj vlage i pepela u brašnu. Analiza podataka o sadržaju pepela i vlage u brašnu izvedena je na osnovu pokazatelja deskriptivne statistike. Osnovni preduslovi za primenu kontrolnih karata jeste da su podaci raspoređeni po zakonima normalne distribucije, nekolinernost opservacija, homogenost varijansi i aritmetičkih sredina, s toga su u radu najpre testirane ove pretpostavke, a zatim su na bazi izračunatih aritmetičkih sredina i intervala varijacije konstruisane kontrolne karte za srednju vrednost i varijabilitet posmatranih obeležja, tj. sadržaja pepela i vlage u brašnu tipa 500. Na bazi formiranih kontrolnih karata za srednje vrednosti uočeno je da je proces proizvodnje brašna pod kontrolom za oba posmatrana parametra. Utvrđeno je postojnje samo slučajnih uzroka varijacije, a analizom kontrolnih karata za varijabilitet posmatranih obeležja, uočeno je postojanje specijalnih uzroka varijacija koje treba dodatno ispitati kako bi kvalitet proizvodnje ostao na zadovoljavajućem nivou.
Reference
*** (2012) IBM SPSS statistics for Windows, version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp, https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
*** (2018) Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina. Službeni glasnik, Republika Srbija, 56
Drenovac, A.Ž., Drenovac, B.Ž., Drenovac, D.M. (2013) Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 1, str. 101-122
Đević, M., Dimitrijević, A. (2005) Tipovi sortera u kontroli kvaliteta biljnih prerađevina. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 3-4, str. 98-101
Filipović, J., Đurić, M. (2009) Osnove kvaliteta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Hadživuković, S. (1989) Statistika. Beograd: Privredni pregled
Horvat, D., Eđed, A., Banaj, Đ. (2006) Statistička kontrola procesa i proizvoda u poljoprivredi. Poljoprivreda, 12(1), 68-74
Muhammad, R., Muhammad, F. (2012) An application of control charts in manufacturing industry. Journal of Statistical and Econometric Methods, 1(1), 77-92
Okwonu, F.Z., Ogini, N.O. (2017) Application of and control charts to investigate students' performance. Journal of Advances in Mathematics and Computer Science, 23(4), 1-15
Savić, M. (2006) P-charts in the quality control of the grading process in the high education. Panoeconomicus, vol. 53, br. 3, str. 335-347
Tarján, Z., Boros, N., Mezei, Z., Sipos, P. (2009) Effect of milling and sieving on some quality parameters of wheat flour. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 4, str. 332-334
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-25818
primljen: 23.03.2020.
prihvaćen: 27.04.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka