Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2015, br. 195-196, str. 23-29
Korelacija različitih klimatskih elemenata i indeksa sa širinom godova cera (Quercus cerris L.)
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
bGazdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

e-adresadejan.stojanovic@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak
Postizanje ranije zacrtanih ciljeva u šumarstvu neće biti jednostavno u svetlu globalnih klimatskih promena. Očekivani uticaj promene klime na šume u Srbiji je već uočen u dendrohronološkim istraživanjima različitih vrsta hrasta. U radu je vršeno proučavanje uticaja 15 klimatskih elemenata uzetih iz CARPATCLIM baze podataka na hrast cer iz sastojine 8 i (GJ Branjevina. ŠG Sombor. JP Vojvodinašume) pomoću dendrohronolških metoda. Analize pomoću proste Pirsonove korelacije su pokazale veću povezanost između prirasta cera i indeksa SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), RDI (Reconnaissance Drought Index) i PDSI (Palmer Drought Severity Index) u vegatacionom periodu u odnosu na osnovne promeljive kao što su srednje mesečne temperature ili mesečne sume padavina. Do danas, indeksi SPEI i RDI nisu korišćeni u većoj meri u dendrohronološkim istraživanjima. Imajući u vidu njihove karakteristike da se koriste za monitoring suše. a da su među 15 klimatskih promenljivih pokazali korelacije za sve mesece tokom vegataciong perioda, treba ozbiljno računati na njih u budućim istraživanjima i razumevanju uticaja suše na šume.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka