Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 35, br. 3, str. 53-63
Karantinski korovi u semenu lucerke i njihov uticaj na efikasnost dorade
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20076.2.: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje + br. TR 20048: Unapređenje genetičkog potencijala krmnih

Sažetak
U procesu dorade semena lucerke svi relevantni parametri dorade direktno zavise od zastupljenosti korovskih vrsta i ostalih primesa u naturalnom semenu, kao i od sistema mašina koji se koristi za doradu. Veći sadržaj štetnih korova u naturalnom semenu lucerke smanjuje ukupnu količinu dorađenog semena, otežava i poskupljuje doradu. U usevu lucerke posebno su štetni karantinski korovi, vilina kosica (Cuscuta spp.) i štavelj (Rumex spp.). Jedan od najvećih problema u gajenju lucerke je prisustvo štetne parazitske cvetnice viline kosice (Cuscuta spp.) koja je tipičan korov - parazit lucerke koji smanjuje proizvodnju sena i semena. U radu su prikazani rezultati analize uticaja različitog sadržaja semena korova u dve partije naturalnog semena lucerke (I, II) različitih čistoća, na relevantne parametre dorade. Dorada obe partije semena obavljala se na istom sistemu mašina. Relevantni parametri koji definišu efekte dorade semena lucerke bili su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), vreme dorade semena (h), utrošak aktivne (kWh) i reaktivne električne energije (kVArh), količina dorađenog semena (kg), utrošak metalnog praha (kg) i vode (l), randman dorade (%) i gubici semena (%).
Reference
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Čuturilo, S., Nikolić, B. (1986) Korovi lucerke i njihovo suzbijanje. Beograd: Nolit
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Terzić, D., Cvetković, M. (2008) Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3, str. 1-9
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Terzić, D. (2009) Primena gravitacionog stola u doradi semenske lucerke. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3, str. 31-38
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, Supplement 27: 333
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Peters, J.E., Linscott, D.L. (1988) Weeds and Weed Control. In Alfalfa and Alfalfa Improvement. Medison, Wisconsin: ASA, ch. 23, 705-735
Republički zavod za statistiku (2009) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
Savić, Z., Tomić, Z., Lugić, Z., Radović, J. (2000) Uticaj korovskih vrsta u naturalnom semenu na randman dorade semena lucerke. u: Agrozajednica za proizvodnju i promet hrane Jugoslavije, XI savetovanje, Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma, 25-28. IV, Sombor, str. 103-110
Smith, L.D. (1988) The seed industry. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin: A.S.A., CSSA, SSSA, Agronomy Monograph No.29, 1029-1036
Stanisavljević, R.S. (2006) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2011)
Racionalizacija u procesu dorade semena lucerke
Đokić Dragoslav, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2009)
Primena gravitacionog stola u doradi semenske lucerke
Đokić Dragoslav, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2008)
Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade
Đokić Dragoslav, i dr.

prikaži sve [105]