Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [3]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:14
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 6 from 28  
Back back to result list
2018, vol. 70, iss. 2, pp. 220-239
Menadžment u korporativnoj bezbednosti i bezbednost industrijskih objekata - fizičko-tehnička zaštita
(The title is not available in English)
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Abstract
(not available in English)
Menadžment je dinamična disciplina, a u radu na vrlo jedinstven i popularan način određuje se i predstavlja složena i aktuelna problematika menadžmenta u korporativnoj bezbednosti. Dinamična priroda savremenih organizacija jednako podrazumeva priznanja i izazove za pojedince koji će tim organizacijama rukovoditi, kao i za menadžere za korporativnu bezbednost. Globalizacijom ekonomije, bezbednost je dobila novo i uže značenje u pojmu korporativne bezbednosti. U pitanju je pojam koji se u prostornom smislu može sagledavati na nacionalnom, regionalnom ili globalnom okruženju. U suštini, radi se o pojmu koji označava veoma usku vezu između bezbednosti kao atributa države i njene ekonomije, odnosno o pojmu koji označava njihovu međuzavisnost. U radu je definisan pojam korporativne bezbednosti i razmatra se bezbednost u korporativnim i industrijskim sistemima kao podsistema civilne i nacionalne bezbednosti. U radu se razmatra menadžment u korporativnoj bezbednosti, kao i definisanje pojma menadžera, način na koji se klasifikuju menadžeri u organizaciji i kako se menja posao menadžera. Takođe, u radu se razmatraju i mogući izazovi po ljudsku i imovinsku bezbednost, ali predstavlja i pomoć za promišljanje budućim menadžerima za korporativnu bezbednost i profesionalcima u kompleksu mogućih delatnosti u poslovnim sistemima, o nedefinisanim i definisanim pretnjama i rešenjima kroz delatnosti planiranja, organizovanja, rukovođenja (vođenja) i kontrole, kao funkcijama menadžmenta, u sferi bezbednosti proizvodnih i neproizvodnih sistema, i u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Osim toga, u radu je definisana i industrijska bezbednost, posebno bezbednost industrijskih objekata-fizičko tehnička zaštita, gde su analizirane operativno-preventivne mere, fizičke mere obezbeđenja, preventivno-tehničke mere obezbeđenja i drugo. Takođe, analizirane su i aktivnosti i rezultati koje je policija postigla na zaštiti od požara, odnosno u oblasti protivpožarne zaštite (PPZ), na području Policijske uprave u Novom Sadu.
References
Bakam, J. (2006) Korporacija - patološka težnja za profitom. Zagreb: Mirakul, d.o.o
Campbell, D.J. (2000) The proactive employee: Managing workplace initiative. Academy of Management Perspectives, 14(3): 52-66
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Čomski, N. (2004) Hegemonija ili opstanak - američka težnja za globalnom dominacijom. Zagreb: Naklada Ljevak
Drucker, P. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: Grmeč&Privredni pregled
Drucker, P. (2006) Upravljanje u budućem društvu. Zagreb: M.E.P. Consult
Đukić, S. (2016) Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 85-102
Đukić, S. (2017) Krizni menadžment i vanredna situacija. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 333-355
Đukić, S. (2017) Korporativna bezbednost i menadžment vlasničkog kapitala. Vojno delo, vol. 69, br. 3, str. 134-152
Đukić, S. (2017) Osnove i sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 100-121
Fayol, H. (1916) Industrial and General Administration. Paris: Dunod
Gejts, B., Hemingvej, K. (2001) Poslovanje brzinom misli - korišćenje digitalnog nervnog sistema. Novi Sad: Prometej
Katz, R.L. (1974) Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 52, No 5, Sep-Oct
Komarčević, M., i dr. (2012) Korporativna bezbednost. Beograd: Akademija za ekonomiju i bezbednost
Kotler, F., Li, N. (2007) Korporativna društvena odgovornost - učiniti najviše za svoju kompaniju i za izabrani društveni cilj. Beograd: Hesperia
Marković, S. (2007) Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Mintzberg, H. (1973) The nature of managerial work. New York: Harper & Row
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Savić, A., Stajić, L. (2008) Osnovi civilne bezbednosti. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Talijan, M., i dr. (2010) Osnove za inoviranje korporativne bezbednosti. in: Zbornik radova: 'Razvoj sistema bezbednosti i zaštita korporacija', Banja Luka
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1802220D
published in SCIndeks: 08/02/2019

Related records

No related records