Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29

Sadržaj

članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 3, str. 134-152
Korporativna bezbednost i menadžment vlasničkog kapitala
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: korporativna bezbednost; korporacija; bezbednost; industrijski sistemi; kompanija; menadžment; menadžer civilne bezbednosti; menadžment vlasničkog kapitala
Sažetak
Imajući u vidu globalizaciju ekonomije i dinamiku nacionalnog, društvenog i ekonomskog razvoja, naučno-tehnološki napredak, integraciju poslovnih subjekata i novu polarizaciju sveta, u ovom radu polazi se od bezbednosti kao ljudske potrebe i svojinskih interesa kapitala na različitim stepenima organizacije i funkcije privrednih subjekata savremenog doba. To doba obeleženo je krajem XX i početkom XXI veka, karakteristično po nelinearnom razvoju političkih, ekonomskih i pravnih odnosa u svetu. U radu je definisan pojam korporativne bezbednosti i razmatra se bezbednost u korporativnim i industrijskim sistemima kao podsistema civilne i nacionalne bezbednosti, ali i nedeljivog interesa ljudskog roda u globalnoj zajednici u uslovima diktata neoliberalne doktrine u ekonomiji i pluralne demokratije u politici. U analizi čitave lepeze međuzavisnih bezbednosnih interesa od globalnih do nacionalnih, poslovnih i ličnih, težište pažnje usmereno je na opšte i posebne karakteristike značajne za jedan segment bezbednosti društveno-političkog, društveno-ekonomskog i bezbednosnog sistema u nastajanju - zemlje u tranziciji. U pitanju je predmet od primarnog ljudskog interesa koji počinje od elementarnih pretpostavki ljudske i ambijentalne bezbednosti u društvenoj zajednici, a završava u modalitetima zaštite kapitala kao materijalne vrednosti u održivom ljudskom razvoju. Predmet rada posmatra se sa stanovišta prakse bezbednosti, lične i korporativne, vlasničkih interesa kompanija i velikih privrednih sistema. Bezbednost se razmatra kao filozofija stvarnosti i bezbednost u smeni ideologija, kao i bezbednost korporativne države. Osim toga, razmatrana je korporativna bezbednost u temelju savremene države, i instrumenti novog svetskog poretka i globalni menadžment, kao i bezbednost menadžmenta vlasničkog kapitala. Takođe razmatraju se i mogući izazovi po ljudsku, imovinsku i informacijsku bezbednost, ali predstavlja i pomoć za promišljanje budućim menadžerima civilne bezbednosti i profesionalcima u kompleksu mogućih delatnosti u poslovnim sistemima, o nedefinisanim i definisanim pretnjama i rešenjima kroz delatnosti planiranja, organizovanja i usmeravanja, kao funkcijama menadžmenta, u sferi bezbednosti proizvodnih i neproizvodnih sistema, kao i u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
Reference
Bajec, J., Joksimović, L. (2004) Savremeni privredni sistemi. Beograd: Ekonomski fakultet
Bakam, J. (2006) Korporacija - patološka težnja za profitom. Zagreb: Mirakul d.o.o
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Čomski, N. (1998) Godina 501 - konkvista se nastavlja. Novi Sad: Svetovi
Čomski, N. (1996) Svetski poredak stari i novi. Beograd: Tačke oslonca
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Čomski, N. (2004) Hegemonija ili opstanak, američka težnja za globalnom dominacijom. Zagreb: Naklada Ljevak
Dabić, M. (2003) Menadžment malih i srednjih preduzeća. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Drucker, P. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: Grmeč & Privredni pregled
Drucker, P. (2006) Upravljanje u budućem društvu. Zagreb: M.E.P. Consult
Đukić, S. (2015) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji. komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji, Univerzitet EDUCONS, Fakultet poslovne ekonomije; doktorska disertacija
Đukić, S. (2016) Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Đuričin, D. (2005) Upravljanje pomoću projekata. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Franklyn, R. (1990) International Trade and Investment. Dallas, USA
Gejts, B. (2001) Poslovanje brzinom misli. Novi Sad: Prometej
Geri, A. (1992) Recite NE novom svetskom poretku. Beograd: Jugoslavija publik
Kotler, F., Li, N. (2007) Korporativna društvena odgovornost. Beograd: Hesperia
Marković, S. (2007) Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti. Novi Sad: Fakultet za poslovne i pravne studije
Pavlović, Z., Đukić, S., Đorđević, D. (2015) Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 274-292
Savić, A., Stajić, L. (2006) Osnovi civilne bezbednosti. Novi Sad: Fakultet za poslovne i pravne studije
Torington, D., Hall, L. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Novi Sad: Data status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/vojdelo1703134D
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka