Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 129  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 60, br. 4, str. 675-694
Javna preduzeća - stari i novi izazovi
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresajelena.lepetic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao u okviru projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu "Savremeni problemi pravnog sistema Srbije" za 2022. godinu

Ključne reči: javna preduzeća; privredni subjekti pod kontrolom države; korporativno upravljanje; uravnotežena zastupljenost polova u organima upravljanja i nadzora
Sažetak
U ovom radu, autor analizira pravila kojima su regulisana javna preduzeća. Nakon izlaganja o terminološkim problemima, data je definicija javnih preduzeća. Ukazano je na nepotrebnost postojanja javnih preduzeća kao posebne vrste privrednih subjekata, kao i na to da je potrebno sačiniti usaglašenu strategiju u pogledu budućnosti svih javnih preduzeća, a ne samo onih čiji je osnivač država. Takođe, istaknuta je i potreba usaglašavanja zakona, kao i neophodnost prilagođavanja pravila o organima javnih preduzeća potrebama više osni vača. Dalje su prikazane razlike između pravila o upravljanju javnim preduzećima i privrednim društvima. Autor zaključuje da je neophodno načelno primeniti opšta pravila i na javna preduzeća, pri čemu se pojedina specijalna pravila mogu predvideti opštim ili posebnim zakonom. Na kraju, obrađeno je i pitanje uravnotežene zastupljenosti polova u organima upravljanja i nadzora javnih preduzeća.
Reference
Fröhlich, M., Jevremović-Petrović, T., Lepetić, J. Gender, Business and the Law. u: Vujadinović Dragica; et al. [ur.] Gender-Competent Legal Education, Springer, u procesu objavljivanja
Lim, E.W.K. (2021) Concentrated Ownership, State-Owned Enterprises and Corporate Governance. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 41, Nr. 3
Mirko, V. (2007) Korporativno upravljanje - pravni aspekti. Beograd
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Vasiljević Mirko; Radović Vuk [ur.] Korporativno upravljanje - zbornik radova, Beograd
Senden, L., Visser, M. (2013) Balancing a Tightrope: The EU Directive on Improving the Gender Balance among Non-Executive Directors of Boards of Listed Companies. European Gender Equality Law Journal, Nr. 1
Todorović, N., Labudović-Stanković, J. (2016) Novi korporativni okvir za javna preduzeća u Srbiji. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 86-97
Vasiljević, M., Jevremović-Petrović, T., Lepetić, J. (2020) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.55836/PiP_22404A
primljen: 28.10.2022.
prihvaćen: 15.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka