Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 4 od 129  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 1, str. 53-63
Analiza osnovnih problema u procesu upravljanja korporativnog menadžmenta
aAkademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Blace, Blace
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Srbija

e-adresasonja.dogandzic@vpskp.edu.rs
Sažetak
Menadžment korporacije svoje aktivnosti usmerava, pre svega, ka realizaciji osnovnog cilja, povećanja vrednosti preduzeća zadovoljavajući pritom i interes onih koji su ih delegirali. U ovom procesu evidentno je da interesi samih menadžera nisu potisnuti u drugi plan, naprotiv, menadžment korporacije ih realizuje uporedo sa interesima vlasnikaakcionara. Ovakvo shvatanje postaje suviše uzan okvir za prikazivanje osnovnih problema koji se javljaju u procecu korporativnog upravljanja. Potrebno je uvažiti i interese ostalih interesnih grupa koje rade u samoj korporaciji ili obavljaju neke od poslovnih aktivnosti sa njom. Stoga, korporativno upravljanje treba da se posmatra kao sistem koji je u svojoj strukturi složen i dinamičan i koji se prilagođava internim potrebama korporacije ali i ostalim zainteresovanim subjektima iz okruženja obezbedjujući pritom neophodan kontinuitet u radu, rast i razvoj.
Reference
Aguilera, R., Jackson, G. (2003) The Cross-National Diversity of Corporate. Governance: Dimensions and Determinants. Academy of Management Review, 28(3): 447-65
Clarke, T. (2004) Theories of Corporate Governance. London: Routledge
Dogandžić, A., Dogandžić, S. (2020) Bihevioralni modeli iracionalnog odlučivanja na finansijskom tržištu. Ekonomski pogledi, vol. 22, br. 1, str. 79-92
Fernando, A.C., Muraleedharan, K.P., Satheesh, E.K. (2017) Corporate Governance Principles, Policies and Practices. Nand, India: Pearson India Education Services
Kurnaiti, S. (2019) Stock returns and financial performance as mediation variables in the influence of good corporate governance on corporate value. Corporate governance, 9(6): 1289-1309
Liman, D.F., Liman, K. (2004) Corporate Gavernance best practices. United States America: Johan Wiely & Sons
Mallin, C.A. (2013) Corporate Governance. United Kingdom: Oxford University
Mirković, V., Perić, G. (2010) Agencijski problem kao bitan aspekt kontrole menadžmenta. u: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet Bor, 832-837
Mirković, V., Đurović, J. (2010) Unapređenje korporativnog upravljanja u Srbiji. Bizinfo (Blace), 1(1): 1-11
Mirković, V., Perić, G., Jokić, A. (2010) Mogućnost primene korporativnog upravljanja u javnim preduzećima Srbije. BizIinfo (Blace), 1(2): 23-29
Monks, R.A.G., Minow, N. (2011) Corporate Gavernance. Great Britan: TJ Internacional Padstow Cornwal
Rossouw, G. (2009) The ethics of corporate governance: Crucial distinctions for global comparisons. International journal of law and management, 51(1): 5-9
Stefanović, Z. (2009) Tržište i institucije kao komplementarni ekonomski mehanizmi-pristup nove institucionalne ekonomije. Economic Themes, 47(2): 127-142
Stuebs, M., Sun, L.C. (2015) Corporate governance and social responsibility. International Journal of Law and Management, 57(1): 38-52
Tipurić, D., Podrug, N. (2010) Teorijska konceptualizacija i empirijska validacija teorije uslužnosti. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(1): 65-80
Vosselman, J., van der Meer-Kooistra (2006) Changing the boundaries of the firm: Adopting and designing efficient management control structures. Journal of Organizational Change Management, 19(3): 318-334
Zajmi, S. (2019) Principles of transparent financial reporting as the basis of financial statements quality control. Poslovna ekonomija, vol. 13, br. 2, str. 60-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2101053D
primljen: 27.04.2021.
prihvaćen: 06.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka