Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 129  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 101-114
Transformacija investicionih fondova u Republici Srpskoj
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresavitomir.starcevic@fpe.unssa.rs.ba
Sažetak
U procesu transformacije socijalističkog sistema nametnuta je potreba za razvojem tržišnog načina poslovanja po uzoru na ekonomije tržišno razvijenih zemalja. U tom kontekstu Republika Srpska pristupa provođenju ekonomske tranzicije kako bi omogućila uspostavljanje tržišno organizovane ekonomije. Za provođenje tog cilja privatizacija državnog kapitala u preduzećima je neizostavan preduslov. Time bi se omogućilo uspostavljanje tržišne privrede i otvorenog i likvidnog tržišta kapitala. Da bi se to uspjelo ključni zadatak je uspostavljanje efikasnog finansijskog sistema koji je najbitniji dio ukupnog privrednog sistema. To nameće potrebu prisustva dobro osposobljenih finansijskih institucija za poslovanje u novonastalim tržišnim uslovima privređivanja. Stoga u Republici Srpskoj je posvećena pažnja transformisanju već postojećih finansijskih institucija i formiranju i transformisanju novih kao što su investicioni fondovi. Formiranje i transformisanje investicionih fondova je od velike važnosti u podršci tržišnom načinu privređivanja. Zato istraživanje u radu je fokusirano na hronološko predstavljanje transformacije investicionih fondova u Republici Srpskoj i njihovog poslovanja kako bi se sagledalo u kojoj mjeri su uticali ili ne na razvijanje korporativnog upravljanja i tržišta kapitala.
Reference
*** (2015) Law on Amendments to the Law on Investment Funds. Official Gazette of the Republic of Srpska, No. 82
*** (1998-2005) Law on Privatization Investment Funds and Privatization Fund Management Companies. Official Gazette of the Republic of Srpska, No. 24/98, 63/02, 67/05
*** (2005) Law on Amendments to the Law on Privatization Investment Funds and Privatization Fund Management Companies. Official Gazette of the Republic of Srpska, No. 67
*** (2006) Law on Investment Funds. Official Gazette of Republic of Srpska, No. 92
Bodroža, B., Šljivar, B. (2000) Capital Market Development in the Republic of Srpska. u: Symposium Accounting and Finance in Transition (4th), Association of Accountants and Auditors of the Republic of Srpska, Banja Vrućica, Teslić, Proceedings
Central Securities Depository of Republika Srpska (2014-2019) Annual Report. Banja Luka
Keranović, N., Milošević, S. (2019) Business of investment funds on the capital market of the Republic of Srpska in the conditions of globalization. u: ECONBIZ, International Scientific Conference (VII), University of East Sarajevo, Faculty of Business Economics Bijeljina, Bijeljina,Proceedings
Krčmar, A. (2019) Open-end investment funds in the Republic of Srpska created by mandatory transformation of closed-end investment funds. Journal of Contemporary Economics, Review article, http://swotiournal.com/bs/otvoreni-investicioni-fondovi-u-republici-srpskoj-nastali-obaveznim-preoblikovanjem-zatvorenih-investicionih-fondova
Republic of Srpska Securities Commission (2017) Capital Market Situation Report. Banja Luka
Securities Commission of the Republic of Srpska (2014-2019) Report on the situation on the securities market. Banja Luka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2102101S
primljen: 12.09.2021.
prihvaćen: 01.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka