Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 159  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1415-1431
Publikani prema Justinijanovim Digestama - institucionalizovana korupcija i njeno pravno sankcionisanje
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaN.Deretic@pf.uns.ac.rs, M.Milutin@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je posvećen projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi", čiji je nosilac Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu

Ključne reči: publikani; korupcija; zloupotreba javnih ovlašćenja; javne finansije; sankcije
Sažetak
Širenje države antičkih Rimljana velikom brzinom, po svemu sudeći, nije mogao dovoljno brzo da prati rast upravnog aparata. Posledično, deo javnih ovlašćenja bio je poveravan privatnim licima. Ovo poveravanje bilo je na obostranu korist. Javna vlast postizala je ostvarenje svojih nadležnosti, od kojih je posebnu važnost imala naplata poreza, dok su publikani, privatna lica, sticala veliku dobit. Profit koji su ostvarivali, često je bio posledica zloupotrebe poverenih im ovlašćenja. Rastom ove dobiti, rasla je i moć i uticaj publikana u društvu, pa je sledstveno tome, smanjivana mogućnost nosilaca javnih funkcija da ih vršenjem svojih ovlašćenja vrate u okvire prava. Ipak, aspekt u kome su, u ograničenom efektu, uspeli da ih pravno ograniče, odnosi se na okolnosti iz kojih je javna vlast trpela štetu. Privatna lica su, pak, u velikoj meri ostavljana na milost i nemilost protivpravnom delovanju publikana. U radu su razmotreni tekstovi Justinijanovih Digesta, dakle, tekstovi poreklom iz klasičnog perioda, u kojima je razmotrena ova materija.
Reference
Bordman, D., Grifin, D., Ozvin, M. (1999) Oksfordska istorija rimskog sveta. Beograd, sa engleskog jezika prevela Slađana Tanasijević
Cicero In Verrem II. 3, 11
Deretić, N.Lj. (2016) Koreni političke korupcije u starom veku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1295-1313
Maškin, A.N. (1978) Istorija starog Rima. Beograd: Naučna knjiga, S ruskog preveo Miroslav Marković
Milutin, M.M. (2017) Pignoris capio u toku rimske istorije - pignoris capio prema Gajevim Institucijama. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 449-464, (ur. Slobodan Orlović)
Vulić, R. (2012) Društva publikana, zakupava poreza u Starom Rimu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, 275-290
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29617
primljen: 28.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Suptilna i neodoljiva primamljivost korupcije u političkim krugovima Rima
Deretić Nataša Lj.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
Antikorupcione mere u Zakonopravilu Svetog Save
Stanković Miloš P.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Pokušaj zakonskog regulisanja "ambitus-a" (agitovanja za rimske izbore) u periodu Rimske Republike
Deretić Nataša Lj., i dr.