Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 159  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 156-171
Analiza specifičnosti izvora korupcije i bezbednost društva
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
Projekat:
Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Sažetak
U radu su analizirani pojedini aspekti specifičnosti fenomena i osnovni izvori korupcije. Osim toga, razmatrana je i korupcija kao prepreka za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava. Posebno je apostrofirana korupcija kao faktor ugrožavanja bezbednosti, odnosno ukupne bezbednosti društva. Takođe, razmatrani su najvažniji aspekti borbe protiv korupcije u Republici Srbiji u skladu sa odredbama Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Dat je i kratak osvrt na snage i slabosti države u odnosu na korupciju, kao i analiza broja krivičnih dela i efikasnost u rešavanju krivičnih dela iz oblasti korupcije na području Okružnog suda u Beogradu.
Reference
*** (2005) Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik RS, broj 109
*** (2005) Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik RS, broj 109
Ackerman, S.R. (1975) Esonomics of Sorruption. Journal of Public Economics, № 4
Begović, B. (2010) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Bošković, M. (2004) Aktuelni problemi suzbijanja korupcije. Beograd: Policijska akademija
Brioski, K.A. (2007) Kratka istorija korupcije. Zagreb: Mate
Čupić, Č., Joković, M. (2013) Modeli za sistemsku borbu protiv korupcije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 7, br. 9, str. 193-210
Đokić, Z., Šćekić, A. (2004) Korupcija kao teški oblik kriminala. u: Korupcija kao teški oblici kriminala, XVI seminar prava, Budva 8-12. Jun, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Viša škola unutrašnjih poslova, Zbornik radova, strana 259-278
Đukić, S. (2012) Aktuelno stanje korupcije u Republici Srbiji i korupcija u privredi. Godišnjak Univerziteta Educons, Novi Sad
Đukić, S. (2016) Korupcija u Srbiji - teorijska i empirijska analiza. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija-Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Đukić, S. (2018) Analiza fenomena korupcije kao faktora ugrožavanja bezbednosti. Časopis Bezbjednost, policija, građani, Banja Luka, R. Srpska, godina izlaženja 14, broj 1
Gredelj, S., et al. (2005) Profesija i korupcija. Beograd: Centar za monitoring i evaulaciju
Klitgaard, R. (1988) Controlling Coruption. Berkley: University of California Press
Manić, M. (2015) Mediji u globalnom društvu. Beograd: Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Mijalkovski, M. (2012) Terorizam i organizovani kriminal. Pirot: PI-press
Nadrljanski, S. (2009) Zakon o oduzimanju imovinske koristi kao mera prevencije kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet, 319-331
Ninčić, Ž. (2010) Srbija i korupcija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Pavlović, Z., Đukić, S., Đorđević, D. (2015) Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 274-292
Simić, I., Jovašević, D. (2008) Krivična dela korupcije i kaznena politika sudova u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 4, str. 50-65
Stajić, L. (2011) Osnovi sistema bezbednosti. Novi Sad: Pravni fakultet
Tanci, V., Antonić, D. (2001) Korupcija u Srbiji. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904156D
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.