Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, br. 128, str. 199-218
Kreativni sektor kao faktor razvoja društva u novom milenijumu
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
Sažetak
Sektor kulture postao je značajan partner u ekonomskom razvoju zemalja. Značaj kreativnog sektora, kreativnosti, kulture i umetnosti sve je veći u novom milenijumu. (Godina 2009. bila je u EU proglašena 'Godinom kreativnosti'.) Ako je informatička era donela logičan, linearan, transparentno organizovan sistem razmišljanja, nova konceptualna era zasniva se na inventivnosti, kreativnosti, empatiji, osobinama koje su atributi kulture i umetnosti. Snaga kreativnog sektora leži u korišćenju kulturnih potencijala ne samo metropola, već upravo malih sredina, radi njihovog ekonomskog razvoja i bržeg napredovanja. Zbog toga razvoj kulturnog turizma, naročito festivalskog turizma, mora podržati šira kulturna zajednica, ali i sama država, jer je jaka kultura i umetnost ono čime se možemo pojaviti ravnopravno na globalnom svetskom tržištu.
Reference
*** (2004) Festival and events management. Oxford, OX
*** Festival junger Künstler Bayreuth. 28.jul 2010, http://www.youngartistsbayreuth.com/index.php?id=244&L=1&cHash=7da77ace30
Florida, R.L. (2005) Cities and the creative class. New York: Routledge
Hartli, D.Ž. (2007) Kreativne industrije. Beograd: Clio
Isaković, S. (2008) Interpolacija menadžmenta u oblasti muzičko-scenskih umetnosti. Beograd: Megatrend univerzitet - Fakultet za kulturu i medije, doktorska disertacija
Isaković, S.Lj. (2010) Menadžment muzičke umetnosti. Beograd: Megatrend univerzitet
Jovičić, S. (2007) Kulturne industrije i instrumenti kulturnih politika u funkciji kulturnog i ekonomskog razvoja zemalja u tranziciji. Beograd, magistarski rad
Jovičić, S., Mikić, H. (2006) Kreativne industrije preporuke za razvoj kreativnih industrija u Srbiji. Beograd: British Council
Klaić, D. (2006) Festival. Lexicon Performance Research, 4, 54-55
Klaić, D. (2009) Culture shapes the contemporary city. Maribor, autorizovani transkript
Nikodijević, D. (2010) Menadžment muzejske delatnosti. Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije
Passman, S.D. (2003) All you need to know about the Music Business. New York
Richards, G. (1997) Cultural tourism in Europe. Wallingford, UK-Canberra, Aus: CAB International Publishing
UNESCO World Heritage Center. 27.jul 2010, http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5537
Wiesand, A., Sondermann, M. (2005) The 'Creative Sector' an engine for diversity, growth and jobs in Europe. Amsterdam: European Cultural Foundation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.