Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 35  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 38, br. 2, str. 52-74
Osiguranje korisnika kreditnih kartica
Visoka škola za poslovnu ekonomiju, Beograd

e-adresansjovanovic@sbb.rs
Ključne reči: kredit; kreditna kartica; osiguranje; rizici; uslovi osiguranja; kovid 19
Sažetak
U ovom radu prvo se ukratko razmatra pravna priroda i pravni okvir ugovora o kreditu i izdavanju kreditne kartice, njegovi određeni obavezni elementi i odnos tog ugovora i ugovora o osiguranju korisnika kreditne kartice, a zatim pojedini aspekti ka rakteristični za kreditnu karticu, njen privredni značaj i raširenost. U drugom delu rada razmatra se razvrstavanje ove usluge neživotnog osiguranja, priroda i obim opasnosti od koje se pruža osiguravajuće pokriće. Ukazuje se na akcesornu prirodu ugovora o osiguranju u odnosu na ugovor o izdavanju kreditne kartice. Osiguranje korisnika kreditne kartice autor deli na osiguranje u korist izdavaoca kreditne kartice i osiguranje u korist korisnika kreditne kartice, a zatim analizira specifičnosti osiguranja za slučaj nezaposlenosti i u slučaju nezgode osiguranika. Autor zaključuje da se osiguranje korisnika kreditnih kartica sprovodi isključivo metodom "imenovanih rizika", da u domaćim uslovima osi guranja postoje nedostaci u pogledu definisanja pokrivenih i isključenih rizika, kao i da na inostranom tržištu postoje okolnosti za koje se na domaćem tržištu ne pruža pokriće.
Reference
*** (2020) MasterIndex Srbija - 15% više onlajn kupaca nego pre pandemije. BIZLife, https://www.bizlife.rs/masterindex-srbija-15-vise-onlajn-kupaca-nego-pre-pandemije/, pristupljeno 14. 1. 2021
*** (2003-2019) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004. -odluka USRS, 84/2004. -dr. zakon, 85/2005, 101/2005. -dr. zakon, 63/2006. -odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018. i 46/
*** (2009-2017) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 30/2010 - dr. zakon, 88/2010, 38/2015, 113/2017 - dr. zakon i 113/2017
*** (2014-2018) Zakon o platnim uslugama. Službeni glasnik RS, 134/2014 i 44/2018
*** (2011-2014) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ̶ ZZKFU. Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 139/2014
*** (2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, 139/2014
Bank, L. Information for existing payment protection insurance (PPI) customers. https://www.lloydsbank.com/payment-protection-insurance complaints/existing-customers.html, pristupljeno 14. 1. 2021
Carić, S., Vitez, M., Raičević, V., Veselinović, J. (2011) Privredno pravo. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Đorđević, I.Lj., Ljubojević, R. (2018) Ekonomski aspekti korporativne bezbednosti. Megatrend revija, vol. 15, br. 3, str. 113-128
Grujić, N. (2019) Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja. Evropska revija za pravo osiguranja, XVIII(2), str. 15-21
Jovanović, S. (2020) Trgovinsko pravo. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Jovanović, S. (2020) Pravilo contra proferentem u pravu osiguranja i neki aspekti tumačenja nejasnih odredbi uslova osiguranja. u: Jovanović, Slobodan; Marano, Pierpaolo [ur.] Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Udruženje osiguravača Srbije, str. 7-23
Kočović, J., Rakonjac-Antić, T., Koprivica, M. (2020) Pandemic risk: A threat or an opportunity for insurance?. European Insurance Law Review, XIX(2), pp. 10-18
Lilly, C. (2020) UK credit card statistics 2020. 17 July, https://www.finder. com/uk/credit-card-statistics, pristupljeno 14. 1. 2021
National Bank Life Insurance Company, Canassurance Insurance Company (2020) Purchase protection and travel insurance for national bank of Canada mastercard credit cards. group insurance policy no. 713705
Rabrenović, M.D., Mitrović, R., Kovačević, B. (2020) The relationship between strategic management and public relations and their implications for financial operations. International Review, br. 1-2, str. 89-93
Slavnić, J. (2006) Privredno / trgovinsko pravo sa osnovama građanskog prava. Beograd: Beogradska poslovna škola
Slobodan, J., Ozren, U. (2020) Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, XIX(1), str. 8-15
Stanfield, M. (2008) Method and system for providing multi-credit card insurance: United States patent application publication. US 2008/0133278 A1, June 5
Šolević, M.M. (2020) Savremene promene obrazovne strukture stanovništva i regionalni ekonomski razvoj. Megatrend revija, vol. 17, br. 4, str. 125-140
Tokyo Marine Kiln Syndicates Limited (2020) Credit card & payment protection insurance policy terms & conditions. PC_CCPPINB_PW_TMK_V6_0620
Uzelac, O., Dukić-Mijatović, M. (2019) Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 18, br. 1, str. 9-18
Vasiljević, M. (2016) Trgovinsko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje, petnaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2202052J
primljen: 15.01.2021.
prihvaćen: 06.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka