Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 35  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 1, str. 35-48
Finansiranje preduzetništva u Srbiji - uloga grupacije Svetske banke
aInstitut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija
bCentar za unapređenje i razvoj društva, Novi Sad
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaisidora.ljumovic@ien.bg.ac.rs, marko_kojovic@yahoo
Projekat:
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Sažetak
Kreatori ekonomske politike, nacionalna i nadnacionalna tela su prepoznala mala i srednja preduzeća kao nosioce ekonomskog rasta, ali i činjenicu da je pristup izvorima finansiranja jedan od osnovnih ograničavajućih faktora za MSP, a samim tim i limitirajući faktor za ekonomiju. Međunarodne finansijske institucije (MFI) mogu da imaju značajnu ulogu u obezbeđivanju pristupa odgovarajućim izvorima finansijskih sredstava i to naročito u državama sa slabo razvijenim finansijskim sistemom, koje su prolazile kroz različite transformacione promene i u kojima je akumulacija kapitala niska. Portfolio ulaganja MFI može biti raznolik, ali su u ovom radu analizirane samo institucije grupacije Svetske banke i to projekti realizovani u poslednjih deset godina, koji na direktan ili indirektan način doprinose razvoju preduzetništva u Srbiji. Ove institucije pružaju podršku preduzetništvu na makro (direktna podrška državi kroz najrazličitije podsticajne programe, programe stabilizacije, unapređenja ekonomskog ambijenta, podrške budžetu i slično) i mikro nivou (krediti, bespovratna sredstva, ulaganje u kapital, hibridni instrumenti, tehnička pomoć i instrumenti za smanjivanje rizika). U poslednjih deset godina analizirane institucije su, samo kroz analizirane projekte, uložile oko 3,7 milijardi dolara u podsticanje preduzetništva, što predstavlja oko 5% kreditnih plasmana banaka u privredu.
Reference
Dreher, A., Klasen, S., Vreeland, J.R., Werker, E. (2013) The Costs of Favoritism: Is Politically Driven Aid Less Effective?. Economic Development and Cultural Change, 62(1): 157-191
Đonlagić, D., Kožarić, A. (2010) Justification of criticism of the international financial institutions. Ekonomski anali, vol. 55, br. 186, str. 115-132
Fleck, R.K., Kilby, C. (2006) World Bank Independence: A Model and Statistical Analysis of US Influence. Review of Development Economics, 10(2): 224-240
Frey, B.S., Schneider, F. (1986) Competing models of international lending activity. Journal of Development Economics, 20(2): 225-245
Hall, B.H., Lerner, J. (2010) The Financing of R&D and Innovation. u: Handbook of the Economics of Innovation, Elsevier, : 609-639
Hellmann, T., Puri, M. (2000) The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital. Review of Financial Studies, 13(4): 959-984
Kaja, A., Werker, E. (2010) Corporate Governance at the World Bank and the Dilemma of Global Governance. World Bank Economic Review, 24(2): 171-198
Kilby, C. (2013) The political economy of project preparation: An empirical analysis of World Bank projects. Journal of Development Economics, 105: 211-225
King, R.G., Levine, R. (1993) Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary Economics, 32(3): 513-542
Ljumović, I., i dr. (2015) Specifičnosti finansiranja u preduzetništvu. Beograd: Ekonomski institut
Moshirian, F. (2011) The global financial crisis and the evolution of markets, institutions and regulation. Journal of Banking & Finance, 35(3): 502-511
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Stiglitz, J. (2010) The Stiglitz report: Reforming the international monetary and financial systems in the wake of the global crisis. New York: New Press
Stone, R. (2011) Controlling institutions: International organizations and the global economy. Cambridge University Press
Timmons, J.A., Bygrave, W.D. (1986) Venture capital's role in financing innovation for economic growth. Journal of Business Venturing, 1(2): 161-176
UN (2000) United Nations Millennium Declaration: Resolution
Viduka, B. (2014) Percepcija mladih o osobinama i sposobnostima potrebnim za preduzetništvo. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 239-258
Vinay, B. (2006) The role of the international financial institutions in addressing global issues. u: Vinay Bhargava [ur.] Global Issues for Global Citizens: An Introduction to Key Development Challenges, Washington, DC: World bank, 339-409
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1801035L
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka