Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 58  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 24, br. 1, str. 49-62
Socioekonomske karakteristike punoletnih učinilaca krivičnih dela u Republici Srbiji
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresajelenars@kpu.edu.rs
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja na projektu: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, ciklus naučnih istraživanja u periodu 2015-2019. godine

Ključne reči: kriminal; punoletni učinioci krivičnih dela; socioekonomske karakteristike; nezaposlenost; Republika Srbija
Sažetak
Predmet rada je istraživanje socioekonomskih karakteristika punoletnih učinilaca krivičnih dela u Republici Srbiji. Posmatrane su sledeće karakteristike učinilaca: pol, godine života, bračno stanje, školska sprema, radni status, zanimanje i nacionalnost. Cilj rada je da se sagledaju socijalni i ekonomski status učinilaca krivičnih dela i pokaže da je njihov status nepovoljniji u odnosu na ukupno stanovništvo. U istraživanju su korišćeni podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije za 2016. godinu iz oblasti Pravosuđe. Istraživanje je obuhvatilo krivična dela s najvećim učešćem u strukturi krivičnih dela: krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv braka i porodice i krivična dela protiv javnog reda i mira. Analizirani su obrazovna struktura učinilaca, radni status i struktura prema zanimanjima, a zatim je izvršena komparativna analiza sa odgovarajućim pokazateljima za ukupno stanovništvo. Rezultati analize su pokazali da je obrazovna struktura učinilaca nepovoljnija a njihova stopa nezaposlenosti četiri puta veća od stope nezaposlenosti ukupnog stanovništva. U strukturi zanimanja učinilaca prevladavaju zanimanja s niskim zaradama, za koja je dovoljan niži stepen obrazovanja. Naročito su nepovoljni ekonomski i socijalni status žena učinilaca. Rezultati ukazuju na nizak socijalni i ekonomski status učinilaca krivičnih dela i na značaj ekonomskih uzroka kriminala u Republici Srbiji.
Reference
*** (2006) Klasifikacija krivičnih dela za Krivični zakonik Republike Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2015) Istraživanje o punoletnom licu protiv koga je završen postupak po krivičnoj prijavi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2017) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji 2016 - prijave, optuženja i osude. Beograd: Republički zavod za statistiku
Allen, R.C. (1996) Socioeconomic Conditions and Property Crime:. American Journal of Economics and Sociology, 55(3): 293-308
Becker, G.S. (1968) Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2): 169-217
Cook, P.J., Machin, S., Marie, O., Mastrobuoni, G. (2013) Crime Economics in Its Fifth Decade. u: Cook, Philip J.; Machin, Stephen; Marie, Olivier; Mastrobuoni, Giovanni [ur.] Lessons from the Economics of Crime, MIT Press - Journals, : 1-16
Draca, M., Machin, S. (2015) Crime and Economic Incentives. Annual Review of Economics, 7(1): 389-408
Gvozden-Vukosavljević, T., Dražić, R., Tenjović, L. (2014) Počinioci krađa, počinioci razbojništva i neosuđivana populacija - razlike u amoralnosti i socioekonomskim karakteristikama. Psihološka istraživanja, vol. 17, br. 2, str. 105-120
Hughes, M., Carter, T. (1981) A declining predictions and explications. Cambridge, MA: Oelschlager, Gunn and Hain, pp. 5-25
Ignjatović, Đ.M. (2005) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Jugović, A., Brkić, M., Simeunović-Patić, B. (2008) Socijalne nejednakosti i siromaštvo kao društveni kontekst kriminala. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, br. 2, str. 447-461
Lott, J.R. (1990) A Transaction-Costs Explanation for Why the Poor Are More Likely to Commit Crime. Journal of Legal Studies, 19(1): 243-245
Messner, S., Rosenfeld, R. (2007) Crime and American dream. Belmont, CA: Wadsworth
Parker, K.F., Mccall, P.L. (1999) Land, K. C. Determining social-structural predictors of homicide. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 107-124
Radović-Stojanović, J. (2016) Ekonomski uzroci kriminala u Republici Srbiji. u: Evropske integracije - pravda, sloboda i bezbednost, T. 2, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, (str. 419-432)
Rosenfeld, R., Messner, S.F. (2013) Crime and the economy. Thousand Oaks, CA: Sage
Sampson, R. J. (1997) Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. Science, 277(5328): 918-924
Warr, M. (1998) Life-course transitions and desistance from crime. Criminology, 36(2): 183-216
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nabepo24-19423
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Neformalna i formalna društvena kontrola duševno poremećenih osoba
Opalić Petar

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Nedozvoljeno posezanje za tuđim u nauci - studija slučaja
Ignjatović Đorđe

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Žene i zatvor - opšta pitanja i studija slučaja
Ignjatović Đorđe, i dr.

prikaži sve [52]