Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 58  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 2, str. 153-175
Srpska policija i međunarodna policijska saradnja - od početka do evropskih integracija
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: policija; međunarodna policijska saradnja; kriminal; Evropol; Poglavlje 24
Sažetak
Srpska policija je bila posvećena međunarodnoj policijskoj saradnji od samog početka njenog uspostavljanja. Srbija je bila među inicijatorima međunarodne policijske saradnje, osnivačima i aktivnim učesnicima Međunarodne komisije kriminalne policije, koja je postavila temelje međunarodnoj policijskoj saradnji, a kasnije i prerasla u najpoznatiju i najveću međunarodnu policijsku organizaciju - Interpol. Danas, u eri uspostavljanja jedinstvenog tržišta i omogućavanja slobodnog kretanja u okviru Evropske unije, svedoci smo zamaha međunarodnog organizovanog kriminala. Nije moguće suprotstaviti se bujanju kriminala samo na nacionalnom nivou, u okviru granica svoje zemlje i izdvojeno od ostalih država, već je neophodna adekvatna policijska saradnja. Zbog toga se od svake, pa i naše, zemlje očekuje profesionalno i odgovorno angažovanje u okviru međunarodne policijske saradnje u sprečavanju i suzbijanju kriminala. Ovo tim pre što je Srbija u pregovorima za pristupanje EU, pa u tom cilju mora ispuniti više predviđenih uslova među kojima su i oni koji se odnose na ostvarivanje policijske saradnje.U sklopu tih pregovora razvoju policijske saradnje se posvećuje velika pažnja i pridaje sve veći značaj, ali nezavisno od toka i trajanja pristupnih pregovora treba nastaviti rad na jačanju i razvoju međunarodne policijske saradnje kao nezamenljivom instrumentu u borbi protiv kriminala. U radu se govori o počecima međunarodne policijske saradnje i ulozi Srbije u tom procesu, zatim o ostvarivanju policijske saradnje u Evropskoj uniji, dok se na kraju daje osvrt na to šta je prema Poglavlju 24 potrebno uraditi u oblasti policijske saradnje, a šta je Srbija realizovala.
Reference
*** (1936) Časopis Policija, 9-12
*** (2013) Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 63
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 38
*** (2014) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije. Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 5
*** (2018) Zakon o nacionalnom DNK registru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24
*** (2018) Zakon o potvrđivanju radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL). Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 2
*** (2018) Uputstvo o smernicama za međunarodnu operativnu policijsku saradnju. 01 br. 1257/18-4 od 27.4. usvojeno 4.5.2018
*** Akcioni plan za poglavlje 24 - Izveštaj za period jul-decembar 2018. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/, dostupan 28. 2. 2018
*** Akcioni plan za poglavlje 24 - Izveštaj za period jul-decembar 2018. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/, dostupan 28. 2. 2018
Babović, B. (1997) Policija u svjetskom poretku. Beograd: NEA
Babović, B. (1994) Nekoliko napomena povodom isključenja Jugoslavije iz Interpol-a. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 41, br. 3, str. 425-450
Bajagić, M. (2012) Nacionalni obaveštajno-bezbednosni sistemi u borbi protiv savremenih pretnji bezbednosti. u: Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti, Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Đorđević, S., et al. (2016) Vodič kroz saradnju u unutrašnjim poslovima u Evropskoj uniji. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji
Janjević, M. (2003) Treći stub Evropske unije - saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Beograd: Službeni list
Kekić, D. (2010) Interpol vs. Europol - sličnosti i razlike. u: Zbornik radova 'Suzbijanje kriminala i evropske integracije', Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija 'Hans Zajdel', Beograd, str. 339-349
Lazarević, V. (1933) Međunarodna policija. Beograd, Izdanje piščevo
Nikač, Ž. (2015) Međunarodna policijska saradnja. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Pušeljić, M., Jelinski, M. (2007) Policijski sustavi - realizacija policijske funkcije kroz ustroj. Policijska sigurnost, (1-2): 1-19
Ristović, S. (2010) O kriminalu, policiji i njenoj međunarodnoj saradnji - rana shvatanja u Srbiji. u: Zbornik radova 'Suzbijanje kriminala i evropske integracije', Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija 'Hans Zajdel', Beograd, 350-359
Ristović, S. (2013) Posvećenost međunarodnoj saradnjipostojana vrednost policijske organizacije u Srbiji. u: Zbornik radova 'Struktura i funkcionisanje policijske organizacije - tradicija, stanje i perspektive', Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 247-266
Ristović, S. (2018) Reforma policije zasnovana na strateškim osnovama - osvrt na Predlog Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2018-2023. Bezbednost, Beograd, vol. 60, br. 1, str. 80-98
Wilkinson, P. (1985) European police cooperation. u: Roach, J., Thomanec, J. [ur.] Police and public order in Europe, Beckenham: Croom Helm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1902153R
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2019.