Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 45, br. 6, str. 934-949
Informisanost roditelja kao faktor prevencije narkomanije
aViša škola unutrašnjih poslova, Beograd
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju, Novi Sad
cOKP - Grupa za suzbijanje krijumčarena i narkomanije, SUP, Novi Sad
dUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
Sažetak
Porodica predstavlja jedan od bitnih faktora u preveniranju bolesti zavisnosti a u slučaju nastanka bolesti može i treba da bude značajan oslonac u pomoći pojedincu da se izbori za zdrav i normalan život. Za to je neophodno da prvenstveno roditelji, kao stubovi porodice, imaju pravilne informacije i stavove u vezi narkomanije. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi koliki je stepen informisanosti i poznavanja problema narkomanije od strane roditelja čija deca pohađaju završne razrede osnovne škole i srednje škole, imajući u vidu da je to uzrast u kojem deca najčešće dolaze do prvih iskustava sa drogama. Rezultati istraživanja pokazuju da je taj stepen još uvek nedovoljan i da je potreban kontinuiran rad na njegovom poboljšavanju uz eventualne modifikacije, u skladu s postignutim rezultatima.
Reference
*** (1999) Programme des Nation Unie pour la contrôle international des drogues, Rapport mondial sur les drogues. Nation Unies
Bošković, M.V., Banović, B. (2001) Kriminalistička metodika. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bukelić, J.V. (1998) Droga - mit ili bolest. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja (1995) Kako suzbijati narkomaniju i alkoholizam u zajednici - model opštinskog programa. Beograd
Stojanović, Z.P. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
UN Office for Drug Control and Crime Prevention (1966) Economic and social consequences of drug abuse and illicit trafficking. New York, br. 6
United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention (1999) Global illicit drug trends. Geneva
Vučković, N.S. (1997) Alkoholizam i narkomanija - psihijatrijske osnove i prevencija u školi. Novi Sad: Gradska organizacija Crvenog krsta
World Health Organization (1990) Prevention and controlling drug abuse. Geneva
Žarković, M., Banović, B., Stupar, L., Ivanović, V. (1999) Kriminalistika - priručnik. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2008.