Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 5, br. 2, str. 111-129
Uloga koncepta Balanced Scorecard u procesu formulisanja i implementacije strategije preduzeća
Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Propulzivna strategija i njena uspešna implementacija, predstavljaju ključnu kariku u sistemu poslovnog upravljanja. Merenje efektivnosti i efikasnosti izabrane strategije, projekata, procesa i ljudi postaje sve važniji faktor koji određuje tržišni uspeh organizacije. Sistem izbalansiranih merila - Balanced Scorecard predstavlja okvir koji omogućava da strategija bude operacionalizovana, da organizaciona struktura bude prilagođena strategiji, te da strategija postane svakodnevni posao i kontinuelan proces za sve zaposlene u organizaciji. Primena koncepta Balanced Scorecard omogućava uspešno realizovanje formulisane strategije, osigurava ostvarivanje definisane misije i ciljeva i obezbeđuje dugoročni rast i razvoj preduzeća.
Reference
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Taylor, M.L. (2004) Strategic management: Text and cases. New York: McGraw-Hill/Irwin
Hill, C.W., Jones, G.R. (2007) Strategic management: An integrated approach. Boston: Houghton Mifflin Company
Hitt, M.A., Ireland, D.R., Hoskisson, R.E. (2005) Strategic management: Competitiveness and globalization. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Hunger, J.D., Wheelen, T.L. (2007) Essential of strategic management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harv Bus Rev, January-February, 75-85
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004) Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Boston, MA, itd: Harvard Business school press
Lojpur, A.S., Kuljak, M. (1995) Menadžment. Podgorica: Ekonomski fakultet
Mašić, B.M. (1996) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Todorović, J.B., Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (1997) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT
Todorović, J.B. (2003) Strategijski i operativni menadžment. Beograd: Conzit
Webber, A.M. (2000) New math for a new economy. Fast Company, January-February, prema: Kaplan, R., Norton, D., The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, MA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka