Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 37  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 19, br. 3, str. 243-253
(Ne)efikasnost sprovođenja mere bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje sa posebnim osvrtom na migrante
aMegatrend Univerzitet, Beograd, Srbija
bInstitut za srpsku kulturu, Leposavić, Srbija

e-adresammilovic@megatrend.edu.rs, baltez@gmail.com
Projekat:
Rad je rezultat Projekta FPISKL - Materijalno i duhovno blago Kosova i Metohije - pravni aspekt

Ključne reči: migrant; krivična dela; krivični postupak; pritvor; mera bezbednosti proterivanje stranca iz zemlje
Sažetak
U vreme migrantske krize u svetu, i kod nas je prisutan određen broj ove populacije. Očekivano je da neki od njih na teritoriji Republike Srbije vrše krivična dela, zbog čega se vodi krivični postupci pred našim pravosuđem. Shodno zakonskim propisima, obzirom da je reč o stranim državljanima, nakon okončanja krivičnog postupka u kojem se oglase krivim, nužno im se izriče mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u smislu člana 88. Krivičnog zakonika. No, tada nastaju problemi u praksi jer sem instrukcije za napuštanje naše države, ne preduzimaju se nikakvi drugi ''koraci'' da se ta mera zaista i sprovede, i da ta lica fizički napuste našu zemlju. Osim toga postoji latentna opasnost od daljeg vršenja krivičnih dela (i ne samo krivičnih!), koja mogu da se ogledaju i u napadima na naša kulturno istorijska dobra. Stoga u praksi može da nastane (mada taj problem u određenoj meri i postoji već duži niz godina) sa licima - migrantima koja su izvršila krivično delo, kada se pravosnažno okonča krivični postupak, kako ovu meru bezbednosti sprovesti, što predstavlja suštinu ovog rada.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Čejović B., Krivično pravo u sudskoj praksi, prva knjiga, opšti deo, drugo izdanje, Beograd, 1985
Čejović B., Uloga i značaj mera bezbednosti, Aktuelna pitanja kriminalne politike u Jugoslaviji, Herceg Novi, 1986
Happy BSC portal, Uhapšen migrant koji je oskrnavio spomenik Stefanu Nemanji, izvor Tanjug, 2021
Marjanović Đ., O suštini mera bezbednosti u jugoslovenskom krivičnom pravu, Anali Pravnog fakulteta, broj 6, Beograd, 1987
Milović M. Darijević V., Mogućnosti naše države u zaštiti svojih interesa u postojećoj migrantskoj krizi sa osvrtom na probleme sa migrantima koji su u sukobu sa zakonom, Megatrend revija, Beograd, broj 4, 2021
Pannon RTV, Oskrnavljena grobna mesta na groblju u naselju Rabe, 2022
Radio televizija Srbije, Oskrnavljen spomenik Stefanu Nemanji, izvor Tanjug, 2021
Simić I. Trešnjev A., Zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije, 500 odluka, peta knjiga, Službeni glasnik, Beograd, 2004
Stojanović Z., Krivično pravo, opšti deo, drugo izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2000
Stojanović Z., Komentar Krivičnog zakonika, četvrto izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2012
Telegraf, rs -Sramota na groblju u Novom Kneževcu: Vandali rušili i lomili nadgrobne spomenike, sumnja se da su migranti, 2021
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev2203243M
primljen: 25.10.2022.
prihvaćen: 15.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka