Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 3 od 37  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 94, br. 4, str. 1314-1350
Krivična dela protiv životne sredine - krivično zakonodavstvo Srbije i međunarodni pravni standardi - usaglašenost ili ne?
Apelacioni sud u Novom Sadu, Novi Sad + Viši sud u Novom Sadu, Novi Sad

e-adresaalimpa1@gmail.com
Sažetak
Problematika krivičnih dela protiv životne sredine posmatrano s asapekta krivičnog zakonodavstva Republike Srbije i međunarodnih pravnih standarda-njihove međusobne usaglašenosti u radu je stručno-kritički analizirana kroz sedam grupa pitanja, uvodna razmatranja i zaključne napomene date na kraju teksta. Posmatrano s aspekta aktuelnosti i obima obrade četiri su grupe pitanja kojima se radu poklanja posebna pažnja. To su pitanja koja se tiču: ekologije i zaštite životne sredine uopšte (njenog značaja, univerzalnosti i razloga neophodnosti zaštite; međunarodnih pravnih standarda zaštite životne sredine; pravnog okvira zaštite životne sredine u Republici Srbiji - njenog ustavnog i krivičnopravnog aspekta i analize primene krivičnopravnih odredaba o zaštiti životne sredine u praksi otkrivanja i dokazivanja ovih krivičnih dela na teritoriji Apelacionog suda u Novom Sadu. Tri su ključna rezultata izvršene stručno-kritičke analize predmetne problematike. Prvo, Ustav Republike Srbije prepoznaje pravo na zdravu životnu sredinu kao jedno od osnovnih ljudskih prava i predstavlja dobar pravni okvir za detaljnije zakonsko regulisanje ove tako važne problematike; drugo, krivično zakonodavstvo Republike Srbije je u velikoj meri usklađeno sa međunarodnim pravnim standardima vezanim za ekološka krivična dela i pruža odličnu osnovu za mnogo bolje rezultate u zaštiti životne sredine; treće, kao i u mnogim drugim zakonski regulisanim sferama života i ovde je pravna regulativa ispred primene tih propisa u praksi; četvrto, neophodan je multidisciplinarni prustup u rešavanju krivičnih slučajeva ekološkog kriminaliteta i u tom cilju pri višim sudovima treba formirati neke vrste specijalizovanih ekipa sastavljenih od sudija, tužilaca i policijskih službenika i osposobiti ih za adekvatnije postupanje u ovakvim krivičnim slučajevima.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, (...), 35/2019
*** (2022) Rezultati specijalizovane jedinice MUP-a posle 6 meseci od osnivanja. Dnevni list 'Politika, 18. 7
*** (2006-2021) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98/2006. i 115/2021
*** (2008) Zakon o krivičnoj odgovornosti pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 97/2008
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, (...), 95/2018. -dr. zakon
Batrićević, A. (2012) Ekološka krivična dela i kriminalitet korporacija. u: Zbornik Ekologija i pravo, Beograd
Joksić, I. (2012) Krivičnopravna zaštita životne sredine u zakonodavstvu i praksi. Beograd: Institut za uporedno pravo
Joldžić, V. (2007) Krivična, disciplinska i materijalna odgovornost. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovašević, D. (2011) Ekološki kriminalitet u Srbiji - teorija, zakonodavstvo, praksa. u: Zbornik Ekologija i pravo, Niš
Jovčić, I. (2022) Dnevni list 'Dnevnik', Novi Sad, 7. 8
Lazić, D., et al. (2021) Krivičnopravna zaštita životne sredine u Republici Srbiji i njeno usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Beograd: Poslovni i pravni fakultet ,,MB
Pravni fakultet u Novom Sadu Pravna klinika - zaštita životne sredine - važeći zakoni i ostali akti. http//pravneklinike.pf.uns.ac.rs
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gakv94-41055
primljen: 13.10.2022.
prihvaćen: 30.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka