Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 37  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 19, br. 3, str. 255-267
Recidivizam krivičnih dela u maloletničkoj delinkvenciji
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija + Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija

e-adresamilica.rakonjac@gmail.com
Sažetak
Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela u domaćoj stručnoj literaturi je nedovoljno istražena društveno neprihvatljiva pojava, u odnosu na kriminalitet punoletnih lica. Iako je maloletnička delinkvencija po obimu široko rasprostranjena u zemljama širom sveta pa i kod nas, statistički podaci govore da postoji velika disproporcija u pogledu zastupljenosti recidivizma maloletnih učinilaca krivičnih dela u ukupnom kriminalitetu. Recidivizam je pojava koja se može izučavati sa aspekta nekoliko oblasti poput krivičnopravne, kriminološke, penološke, međutim za potrebe ovog rada, fokus je na krivičnopravnoj nauci. Cilj rada je da se ukaže na sam pojam i razvoj recidivizma kod maloletnih lica i to sa aspekta pravne nauke. Međutim, kroz ovaj rad nastojaće se što detaljnije prikazati vrste krivičnih dela i oblasti kriminaliteta, gde se maloletnici najčešće javljaju kao povratnici u izvršenju.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Buljubašić, S. (2011). Recidivizam u maloletničkoj delinkvenciji. Zbornik radova Pedagoškog fakultet u Zenici, br. 9, str. 173-187
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. (2002). Praćenje reforme zatvorskog sistema u Srbiji - stanje ljudskih prava - Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima. Beograd
Jovašević, D. (2011). Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet
Konstatinović, S. V., Ristanović, V. N., & Kostić, M. (2009). Kriminologija. Niš: Pelikan
Krivični zakonik, Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
Krstić Željko (2014): Činitelji delinkventnog ponašanja, Stručni rad JAHR vol. 5/2, No. 10, 323-348
Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine (2016): Zaštita i postuoanje sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku, Sarajevo: Save the Children
Radusin, L. (2018). Kriminalni povrat maloletnika. Zagreb: Univerzitet u Zagrebu, Hrvatski studij
Republički zavod za statistiku. (2020). Bilten. Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2019 -prijave, optuženja i osude. Beograd
Singer, M. (1996). Kriminologija. Zagreb: Globus
Singer, M., & Hirjan, F. (1991). Maloletnici u krivičnom pravu: materijalnopravni i procesnopravni položaj maloletnih učinilaca krivičnih dela, krivičnopravna zaštita maloletnika, kriminalna politika. Zagreb: Globus
Skakavac, T. (2014). Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela. Niš: Pravni fakultet
Vaspitno-popravni dom Kruševac-60 godina postojanja rada/ 1947-2007 (2007), Gornji Milanovac: Grafoprint
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravoj zaštiti maloletnih lica, Sl. glasnik RS, br. 85/2005
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2203255R
primljen: 16.12.2021.
prihvaćen: 23.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka