Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 34  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 3, str. 560-574
Odgovornost pripadnika vojske od Dušanovog zakonika do Zakona o vojničkoj disciplini
nema
Ključne reči: odgovornost pripadnika vojske; krivična odgovornost; krivična dela; kazne i načini izvršenja; disciplinska odgovornost; disciplinske kazne i način izvršenja; vojni sud; žalba
Sažetak
Odgovornost je univerzalna, složena društvena pojava, temeljni princip i osnovna vrednost na kojoj počiva organizovano ljudsko društvo. Ideal apsolutne odgovornosti predstavlja izazov čijem ostvarenju se teži jer do sada nije ostvaren u apsolutnom smislu. Sastavni deo ukupne odgovornosti u društvu je i odgovornost pripadnika vojske koja je specifična iz razloga što je uslovljena namenom organizovane oružane sile. Za pripadnika vojske je propisan standard ponašanja koji podrazumeva da se naređenja, odluke ili nalozi pretpostavljenih starešina izvršavaju bez pogovora, potpuno, tačno i na vreme izuzev slučaju kada bi njihovo izvršenje predstavljalo krivično delo. Odstupanje od navedenog standarda za posledicu ima odgovornost onog pripadnika vojske koji svoje postupanje nije uskladio sa zakonom, pravilima, društvenim zahtevima i potrebama. Ta odgovornost je kompleksna i obuhvata više pojavnih oblika, a počeci njihovog uređenja sežu u daleku prošlost. Počev od Dušanovog zakonika, pa do Zakona o vojničkoj disciplini uređeni su osnovi krivične, disciplinske i odgovornosti za narušavanje javnog reda kroz propisivanje pojavnih oblika krivičnih dela i disciplinskih istupa, kazni koje se izriču za njihovo izvršenje, načina na koji se izvršavaju, nadležnost za izricanje, obaveza vršenja službe u skladu sa zakonom, organizacija i nadležnost vojnih sudova, te pravo na žalbu.
Reference
*** (1963) Krivična odgovornost vojnih lica u rimskom pravu. Bilten pravne službe, 4, Beograd, Vojna štamparija
*** (1839) Zakon voennij
*** (1862) Zakon o vojničkoj disciplini
*** (1839) Ustroenie garnizonne vojske
Grubač, M. (1967) Telesna kazna u Srbiji, 1804-1873. Beograd: Nolit
Jakovljević-Maleš, J. (1934) Praktičan komentar uredbe o vojnoj disciplini. Beograd: Štamparija Ž. Madžarević
Milićević,, Milovan, Đ. (1888) Kazne u vojsci 1812. Beograd: Srpska kraljevska štamparija
Nenadović Mateja, prota (1988) Memoari. Beograd: Nolit
Novaković, S. (1893) Stara srpska vojska - istorijske skice iz dela 'Narod i zemlja u staroj srpskoj državi'. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
Novaković, S. (1907) Ustavno pitanje i zakoni Karađorđeva vremena - studija o postanju i razviću vrhovne i središnje vlasti u Srbiji 1805-1811. Beograd: Ilija M. Kolarac, str. 5-7
Pavlović, T.Lj. (1903) O vojnoj discipline. Beograd: 'Dositej Obradović'
Radojčić, N., ur. (1960) Zakonik Cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine. Beograd: Naučno delo
Solovjev, A. (1980) Zakonik Cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine. Beograd: SANU
Živanović, T. (1924) Osnovi vojnog krivičnog prava (opšti deo). Beograd: Grafički Institut 'Narodna misao'
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njegov i njenog krivičnog pravosuđa 1804-1865. Beograd: Naučno delo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1803560M
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka