Akcije

Crimen (Beograd)
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:288
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:261

Sadržaj

članak: 5 od 140  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 1, str. 64-92
Troškovi krivičnog postupka - kritička analiza uzorka od 342 sudske odluke - I deo
Osnovno javno tužilaštvo, Novi Sad

e-adresanikola5tm@yahoo.com
Ključne reči: krivični postupak; troškovi; Vrhovni kasacioni sud; analiza 300 odluka; odlučivanje o troškovima
Sažetak
Rad se zasniva na istraživanju sudske prakse i može da posluži kao svojevrsni priručnik sudijama i tužiocima pri odlučivanju o troškovima krivičnog postupka. U njemu bi trebalo naći odgovor za gotovo svaku situaciju u toj materiji. Zasniva se na analizi 300 odluka Vrhovnog kasacionog suda (period od 2010. do 2022.), 40 odluka Osnovnog suda u Novom Sadu (2021. i 2022.); dve odluke Ustavnog suda; 21 skup izvora - odgovori na sporna pitanja Vrhovnog kasacionog suda (2014.), stavovi krivičnog odeljenja VKS (2016. do 2019.), stavovi građanskog odeljenja VKS (2016.), bilteni VKS i VSS (2007., 2008., 2018., 2019. i 2021.), zbirni izveštaji Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu (2014. i 2015.), pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda (2018. i 2019.); devet sentenci i zaključaka VKS (2013. do 2020.) i relevantne udžbeničke i komentatorske literature.
Reference
*** (2020-2021) Sl. glasnik RS, br. 121/21, 99/20 i 37/21
*** (2005) Sl. glasnik RS, br. 85
*** (2001-2002) Sl. list SRJ, br. 70/01, 68/02
*** (2004-2019) Sl. glasnik RS, br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 i 72/19
*** (2011-2021) Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - odluka US i 62/2021 - odluka US
*** (2005-2019) Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19
*** (2007-2015) Sl. glasnik RS, br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - Odluka US, 40/2015 i 103/2015
*** (2016-2020) Sl. glasnik RS, br. 9/16, 62/16 i 13/20
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd, p. 427
Ilić, G.P., et al. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, p. 659
Simić, I., Trešnjev, A. (2006) Zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije. sedma knjiga, p. 280
Vasiljević, T., Grubač, M. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, p. 421
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/crimen2201064V
primljen: 07.03.2022.
prihvaćen: 04.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka