Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 6 od 140  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 3, str. 264-283
Zabrana reformatio in peius u krivičnom postupku
Osnovni sud, Kotor, Crna Gora + Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresakrstop@yahoo.com
Ključne reči: zabrana preinačenja na štetu okrivljenog; reformatio in peius; krivični postupak; žalbeni postupak; bitna povreda odredaba krivičnog postupka
Sažetak
Zakonska konstrukcija zabrane preinačenja na štetu okrivljenog (reformatio in peius) je vrlo jasno i lapidarno izložena. Međutim, kao što će se pokazati u redovima koji slijede, ova odredba ima (daleko) veći domen, nego što se to može zaključiti jezičkim tumačenjem, pa se, u njenoj analizi moraju primijeniti sistematsko i ciljno tumačenje. S tim u vezi, u radu ćemo analizirati da li je primjena ove zabrane moguća jedino i samo ako okrivljeni izjavi žalbu, ili je aplikabilna i onda kada tužilac, uz okrivljenog, izjavi žalbu na štetu okrivljenog, te da li njena primjena, i pored zakonodavčevog neizjašnjavanja o tome, podrazumijeva i nemogućnost eventualne intervencije u činjeničnom supstratu. U radu ćemo predstaviti i relevantne standarde kako Evropskog suda za ljudska prava, tako i Suda pravde Evropske unije. Takođe, vidjećemo da li je ova zabrana imanentna samo krivičnom postupku, ili je njena primjena svojstvena i parničnom i upravnom postupku. Na kraju, daćemo i svoje mišljenje o tome na koji način je potrebno revidirati aktuelni zakonski tekst kako bi se izbjeglo donošenje nekoherentnih odluka.
Reference
Bubalović, T. (2006) Pravo na žalbu u kaznenom postupku. Sarajevo
Conradsen, I.M. (2014) Reversing the Principle of the Prohibition of Reformatio in Pejus: The Case of Changing Students Possibility to Complain about their Marks in Denmark. Utrecht Law Review, Vol. 10, n° 1
Csongor, H. (2010) The Prohibition of Reformation in Peius in the Hungarian jurisprudence. Lesij, nr. XVII, vol. 1
Đurđić, V. (1977) Zabrana reformatio in peius u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
Garačić, A., Novosel, D. (2018) Zakon o kaznenom postupku u sudskoj praksi. Rijeka, Knjiga druga
Garačić, A. (2014) Zakon o kaznenom postupku - pravni lijekovi. Rijeka
Grubač, M., Vučković, B. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore. Tivat: Fakultet za mediteranske studije, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Grubač, M., Vasiljević, T. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, trinaesto izdanje - prema Zakoniku iz 2011
Grubiša, M. (1987) Krivični postupak - postupak o pravnim lijekovima. Zagreb, str. 38
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 26
Herke, C., Toth, C.D. (2011) Overview of the Prohibiton of Reformatio In Peius in the Hungarian Criminal procedure. Lesij, n° XVIII, Vol. 1
Herke, C. (2010) The prohibition of reformation in peius in the Hungarian jurisprudence. Lesij, Nr. XVII, Vol. 1
Herke, C., Toth, C.D. (2013) The prohibition of reformatio in peius in the light of the principle of fair procedure. International Journal of Business and Social Research (UBSR), 3: 3-3
Herke, C., Tóth, C.D. (2012) Prohibition of Reformation in Peius and the Principle of Constitutionality. Journal of Politics and Law, 5(2)
Ilić, G.P. (2004) Granice ispitivanja prvostepene krivične presude. Beograd
Ilić, P.G., Majić, S., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Jovančević, N. (2015) Novo krivično procesno pravo. Beograd
Knežević, S. (2002) Prednost odbrane u postupku po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 42, str. 263-282
Pantelić, N. (2020) Sudska praksa krivičnopravne materija. Beograd, Knjiga druga (2018-2020)
Petrić, B. (2009) Pravni lekovi u krivičnom postupku. Beograd, drugo izdanje
Radulović, D. (2009) Krivično procesno pravo. Podgorica, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Simović, M. (2016) Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, godina 6, broj 6
Simović, M.N. (2016) Ustavno pravo na žalbu u krivičnim stvarima - međunarodni standardi i praksa u Bosni i Hercegovini. u: Bejatović S., Jovanović I. [ur.] Pravni lekovi u krivičnom postupku - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji
Simović, M.N., Bubalović, T., Pivić, N., ur. (2018) Sistem pravnih lijekova u savremenom krivičnom procesnom pravu. Zenica: Istraživački projekat - IP PLuKPP, Knjiga II
Stanišić, S. (2012) Načelo zabrane - reformatio in peius. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, god. 2, n° 2
Škulić, M. (2009) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Podgorica
Vuković, S. (2009) Komentar Zakonika o krivičnom postupku - sa sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima i pravnom literaturom. Beograd: Poslovni biro
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/crimen2203264P
primljen: 15.10.2022.
prihvaćen: 28.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka