Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 86, br. 7-8, str. 411-430
Šta je neustavno u novom Zakoniku o krivičnom postupku
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Ključne reči: Ustav; Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda; Zakonik o krivičnom postupku; pravo na pravičan postupak; pravo odbrane okrivljenog; pravona žalbu; pravo okrivljenog na ćutanje; krivično gonjenje; otvaranje istrage; saslušanje okrivlje
Sažetak
Prema uvodnim napomenama autora, cilj ovoga rada je da otvori raspravu o ustavnosti pojedinih odredaba novog ZKP Srbije koji je donet pre skoro tri godine (2011). Pet dosadašnjih izmena i dopuna toga Zakonika i brojne stručne rasprave koje su do sada o njemu vođene nisu, osim u jednom slučaju, pokretale to važno pitanje. Autorova analiza ukazuje da najmanje 27 odredaba Zakonika nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. To su odredbe čl. 5. st. 2, čl. 8, čl. 296, čl. 297, čl. 331, čl. 133, čl. 140, čl. 157. st. 1, čl. 251, čl. 286. st. 3, čl. 357. st. 3, čl. 300. st. 2, čl. 300. st. 4, čl. 300. st. 6, čl. 300. st. 7, čl. 363. t. 5, čl. 366, čl. 390. st. 5, čl. 350. st. 1, čl. 395. st. 4, čl. 376. st. 2, čl. 406, čl. 443. st. 2, čl. 506. st. 3, čl. 506. st. 4, čl. 507. st. 2. i čl. 608. Zakonika o krivičnom postupku. Uz svaku osporenu odredbu autor je dao kratko obrazloženje.
Reference
*** (2013) Odluka Ustavnog suda u Hrvatskoj. Narodne novine, 56, 145
Đurđević, Z. (2013) Osvrt na rezultate rada radne skupine ministarstva pravosuđa za usklađivanje Zakona o kaznenom postupku s Ustavom Republike Hrvatske. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1, 60
Grubač, M. (2009) Jedno pogrešno shvatanje ustavnih odredaba o stupanju zakona na snagu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 5, str. 159-174
Grubač, M. (2014) Otvaranje istrage prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Pravni zapisi, vol. 5, br. 1, str. 217-234
Nenadić, B. (2005) Vacatio legis u pravnom sistemu Republike Srbije. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 91, br. 1-2, str. 81-109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv1408411G
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.

Povezani članci