Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 96  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 3, str. 28-41
Krijumčarenje i nedozvoljena trgovina kao oblici privrednog kriminaliteta
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresajelena@pravni-fakultet.info, pocucamsara@gmail.com
Sažetak
Privredni kriminalitet je veoma složena kriminološka i pravna kategorija. Savremeni privredni kriminalitet karakteriše mnoštvo pojavnih oblika koji teže ka sve većoj organizovanosti, što, između ostalog, otežava njihovo otkrivanje, prikupljanje dokaznog materijala i krivično gonjenje učinilaca. Imajući u vidu značaj, ali i kompleksnost materije privrednog kriminaliteta, u radu je bilo reči o krijumčarenju i nedozvoljenoj trgovini. Istraživanje je uključilo kriminološku analizu privrednog kriminaliteta, normativnu analizu pomenutih krivičnih dela, kao i analizu zastupljenosti prijavljenih, optuženih i osuđenih punoletnih lica za navedena krivična dela u ukupnim vrednostima za grupu krivičnih dela protiv privrede i na nivou Srbije, a za 2019. godinu.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik /Criminal Law. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19
Aleksić, Ž., Milovanović, Z. (1991) Kriminalistika /Criminalistics. Sremska Kamenica: Srednja škola unutrašnjih poslova
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta /Providing evidence in the criminal processing of Economic crime. Beograd - Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Bhusal, D.R. (2009) Economic crime, Law and legal practice in the context of Nepal. Germany: Faculty of Economics and Business Administration of Chemnitz University of Technology, Inaugural dissertation
Bjelajac, Ž., Matijašević, J. (2014) Značaj borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u procesu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji /The importance of the fight against corruption and organized crime in the process of accession of the Western Balkan countries t. u: Đukanović D., Trapara V. [ur.] Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive /The European Union and the Western Balkans - Challenges and Perspectives, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 533-553
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija sa elementima viktimologije /Criminology with elements of victimology. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (2005) Kriminalistika metodika /Criminalistics methodology. Beograd: Policijska akademija
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo /Criminal Law. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija
Đekić, M.D. (2016) Privredni kriminal i načini sprovođenja finansijske bezbednosti. Tehnika, vol. 71, br. 5, str. 782-786
Madžar, L. (2013) Siva ekonomija u Srbiji u svetlu tendencija u evropskim zemljama. Škola biznisa, br. 3-4, str. 56-77
Matijašević, J. (2012) The importance of preventive acting in the field of crime suppression with the reference to strategic acts of the Western Balkan countries. Review of International Affairs, vol. 63, br. 1148, str. 52-70
Matijević, M., Marković, M. (2013) Kriminalistika / Criminalistics. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2012) Organizovani privredni kriminalitet kao faktor ugrožavanja ekonomske bezbednosti. Ekonomski izazovi, vol. 1, br. 1, str. 87-99
Nikolić, Đ., Čudan, A., Đorđević, B. (2016) Carinski organi u funkciji suzbijanja sive ekonomije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 2, str. 159-180
Republički zavod za statistiku (2020) Bilten - Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2019 /Bulletin: Adult perpetrators of crimes in the Republic of Serbia - 2019. Beograd
Šikman, M. (2013) Struktura i oblici ispoljavanja privrednog kriminala u Republici Srpskoj /Structure and forms of manifestation of economic crime in the Republic of Srpska. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 2, str. 64-83
Tomaš, R. (2010) Kriza i siva ekonomija u Bosni i Hercegovini /The crisis and illegal economic activities in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2103028M
primljen: 24.08.2021.
prihvaćen: 02.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2021.

Povezani članci