Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 96  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 92, br. 2, str. 259-365
Pravo na odbijanje medicinskog tretmana i pasivna eutanazija
Advokatska komora Vojvodine, Novi Sad
Sažetak
Imajući u vidu Zakonom o pravima pacijenata ustanovljenu obavezu lekara da poštuje volju pacijenta čak i kada je TA volja usmerena ka odbijanju medicinskog tretmana neophodnog za održavanje života, kao i istim zakonom predviđenu prekršajnu odgovornost lekara za lečenje bez pristanka obaveštenog pacijenta, u saopštenju se razmatra kako pravo pacijenta na odbijanje medicinskog tretmana utiče na odgovornost lekara za smrt pacijenta u smislu odredbi Krivičnog zakonika. Analizira se i pitanje da li je lekar u određenim situacijama uopšte u mogućnosti da udovolji odredbama oba pomenuta propisa, ili se javlja potreba za usklađivanjem zakonskih rešenja.
Reference
*** (2013/2019) Zakon o pravima pacijenata. Službeni glasnik RS, br. 45 i 25 - dr. Zakon
*** (2005-2016) Krivični zakonik RS. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005. -ispr., 107/2005. -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014. i 94/2016
Bašić, Z. (2016) Pristanak oštećenog u krivičnom pravu. Beograd: Univerzitet Union u Beogradu, Doktorska disertacija
Đerić, M. (2018) Etičke dimenzije distinkcije između pasivne i aktivne eutanazije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Đurđević, T. (2019) Pristanak obaveštenog pacijenta - krivičnopravni aspekt. Pravni život, 9: 281-296
Jovašević, D. (2017) Krivična dela ubistva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Marković, I. (2011) Pristanak povređenog u krivičnom pravu. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, I deo, 282-296
Mrvić-Petrović, N. (2007) Krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik
Mujović-Zornić, H., Petrović, Z. (2012) Odgovornost zdravstvenih ustanova za štete kao posledice lečenja. Vojnosanitetski pregled, vol. 69, br. 8, str. 692-699
Nikšić, S. (2016) Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom zakonodavstvu. u: Turković Ksenija, Roksandić-Vidlička Sunčana, Maršavelski Aleksandar [ur.] Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 585-591
Pope, T.M. (2016) Texas Advance Directives Act: Nearly a Model Dispute Resolution Mechanism for Intractable Medical Futility Conflicts. QUT Law Review, 16(1): 22-53
Pope, T.M. (2014) 2014 ICEL: Assoc Prof Thaddeus Pope: Medical futility conflicts over life-sustaining treatment. Preuzeto 10. 3. 2020. sa https://www.youtube.com/watch?v=WXZhISkc85I&t=1415s
Pope, T.M. (2013) Clinicians May Not Administer Life-Sustaining Treatment Without Consent: Civil, Criminal, and Disciplinary Sanctions. Journal of Health & Biomedical Law, 9(2): 213-296
Sjeničić, M. (2012) Lekarska greška - građansko-pravni aspekt. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (LIX). 123-138
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Turković, K., Roksandić-Vidlička, S., Maršavelski, A. (2016) Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo - etičke dileme kriminalne politike. u: Turković Ksenija, Roksandić-Vidlička Sunčana, Maršavelski Aleksandar [ur.] Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 380-397
Vuković, I. (2013) Pristanak povređenog kao osnov isključenja protivpravnosti. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu -Pravni fakultet, III deo, 168-186
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kratko saopštenje
DOI: 10.5937/gakv92-25592
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2019)
Novčana kazna u savremenom krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Nauka bezbednost policija (2020)
A new legal solution on recidivism in Serbian Criminal legislation
Đorđević Đorđe, i dr.

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2018)
Krivično delo sakaćenja ženskog polnog organa iz člana 121a Krivičnog zakonika Srbije
Ćorović Emir

prikaži sve [82]