Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 5 od 96  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 131-141
Međunarodni i nacionalni okviri zaštite životne sredine
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: životna sredina; međunarodni i nacionalni pravni instrumenti; ljudska prava; krivično pravo
Sažetak
Druga polovina 20. veka predstavlja period povećanog interesovanja za životnu sredinu. To je posebno slučaj u zemljama sa razvijenom industrijom koja proizvodi negativne efekte na životnu okolinu. U pitanju su tzv. prljave tehnologije koje profit stavljaju iznad svih ostalih dobara u društvu. Inventivnost proizvodnih procesa nisu pratila tehnička rešenja kojima bi se stalo na put omasovljenom zagađenju životne sredine. Ostvarivanje velikih profita uticalo je na odsustvo interesovanja za uspostavljanjem pravnoinstitucionalnih mehanizama proaktivnog i reaktivnog delovanja na sistematsko ugrožavanje zdravlja ljudi, putem zagađenja njihovog životnog prostora. Možemo izdvojiti više domena životne sredine u čijim okvirima se ona štiti. Uvažavajući raznorodnost međunarodnih i nacionalnih pravnih instrumenata u oblasti životne sredine, u radu su izdvojeni oni kojima se ostvaruje najjači efekat. Zato je u fokusu izlaganja pravo na zdravu životnu sredinu kao ljudsko pravo i krivična dela kojima se inkriminiše zona njihovog narušavanja.
Reference
*** (1972) u: Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stokholm, 5-16. jun 1972, A/CONF.48/14/Rev.1
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br 135/04-95/18
*** (2005-2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05-94/16
*** (2004-2009) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 135/04; 36/09
*** Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters (Aarhus convention)
*** (2004-2010) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 135/04; 88/10
*** (2004-2015) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 25/15
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 97
Čavoški, A., et al. (2004) Ekološko pravo. Beograd: Službeni glasnik
Čejović, B. (2006) Krivično pravo - opšti i posebni deo. Beograd: Dosije
Damjanović, D., Mikašinović, N., ur. (2011) Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica. Beograd: PALGO Centar
Dragojlović, N., Miščević, T., ur. (2010) Životna sredina - vodič kroz politike Evropske unije. Beograd
Džombić, I. (2010) Evropska unija - prošlost, sadašnjost, budućnost. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
Joksić, I. (2012) Krivičnopravna zaštita životne sredine u zakonodavstvu i praksi. u: Ekologija i pravo, Zbornik radova, Beograd
Jovašević, D. (2011) Ekološki kriminalitet u Srbiji - teorija, zakonodavstvo, praksa. u: Ekologija i pravo, Zbornik radova, Niš
Krstić, I. (2005) Pravo na zdravu životnu sredinu u korpusu ljudskih prava. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 609-622
Lilić, S., Drenovak-Ivanović, M. (2014) Ekološko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Ljumović, I. (2018) Princip 'zagađivač plaća' - ekonomski ideal ili koncept zaštite životne sredine. u: Pravni i ekonomski aspekti primene principa zagađivač plaća, Zbornik radova, Beograd
Mihajlov, A. (2011) Znanja potrebna za zelene poslove i zelenu ekonomiju - analiza iz perspektive integralne životne sredine. Beograd: Univerzitet i održivi razvoj, Fakultet političkih nauka, Centar za ekološku politiku i održivi razvoj
Mikić, V. (2012) Zaštita životne sredine u uporednom ustavnom pregledu. u: Ekologija i pravo, Zbornik radova, Beograd
Popov, D. (2013) Načela zaštite životne sredine u dokumentima Ujedinjenih Nacija, Evropske unije i Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 131-146
Radojević, D. (2005) Nova Direktiva Evropske unije o odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine. Međunarodni problemi, vol. 57, br. 1-2, str. 177-198
Stojanović, Z. (1995) Krivično-pravna zaštita životne sredine. Pravni život, br. 9
Stojanović, Z. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Todić, D., Durać, M. (2003) Demokratizacija politike životne sredine - priručnik za primenu Arhuske konvencije za predstavnike javne uprave. Beograd: Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu
Vukadinović, R. (2012) Uvod u institucije i pravo Evropske unije. Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907131J
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2018)
Environmental protection in the light of discrepancy between the normative and the reality
Počuča Milan, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Pojam znatnije štete u preventivnoj zaštiti životne sredine
Brkić Mladen N.

Gl Adv komore Vojvodine (2021)
Problemi kod izvršenja kazne zatvora u kućnim uslovima
Brašovan-Delić Marina

prikaži sve [119]