Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 10 od 96  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 7-9, str. 70-79
Zloupotreba platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminala
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresamilancvejanov@yahoo.com
Ključne reči: platne kartice; kompjuterski (visokotehnološki) kriminalitet; krivično pravo; Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica (član 243 Krivičnog zakonika)
Sažetak
Platne kartice predstavljaju savremeni način plaćanja. Poslednjih godina, pojavljuju se i konstantno razvijaju različiti načini zloupotreba platnih kartica. Sa ciljem detaljnije analize ove problematike, u radu su dati odgovori na pitanja koja se tiču načina zaštite platnih kartica, pojave i načina zloupotreba platnih kartica, krivičnopravnog tretmana u Republici Srbiji, nekih osnovnih karakteristika krivičnog dela iz člana 243 KZ, i dr. Zloupotreba platnih kartica predstavlja samo deo kompjuterskog kriminaliteta ali kroz nju možemo zaključiti koliki je uticaj danas ovog vida kriminaliteta na život ljudi. Iako je ovakav oblik kriminaliteta kod nas novijeg datuma, krivična dela iz ovog domena su sve više prisutna. U budućnosti se svakako mora nastaviti borba protiv ovakvog oblika kriminaliteta.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr. 107/05 - ispr. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
Babović, S. (2015) Krivično delo falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica u zakonodavstvu Republike Srbije i državama zapadnog Balkana. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 62-74
Baltić, U. (2014) Platne kartice i elektronsko plaćanje. Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum, master rad
Jelenski, M., Šuperina, M., Budiša, J. (2013) Kriminalitet platnim karticama (krađa identiteta, krivotvorenje i zlouporaba platne kartice). Policija i sigurnost, 22 (3), str. 372-394
Kresoja, M. (2010) Kriminalistička zaštita platnih kartica u bankarskom poslovanju. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 1-2, str. 43-63
Matijašević, J. (2013) Krivičnopravna regulativa računarskog kriminaliteta. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Milojević, D. (2003) Leksikon bankarstva - sa stručnom terminologijom na nemačkom i engleskom jeziku. Beograd: D. Milojević
Mrvić-Petrović, N. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Pavlović, Z. (2006) Krivičnopravna zaštita platnih kartica. u: Nova rešenja u krivičnom zakonodavstvu i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni, Zlatibor, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju, str. 164-171
Privredna komora Srbije Platne kartice - edukacioni materijal za predstavnike policije i pravosuđa
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Službeni glasnik
Tamar, U. (2008) Elektronsko bankarstvo. Beograd: Beogradska poslovna škola
Urošević, V., Uljanov, S. (2010) Uticaj karderskih foruma na ekspanziju i globalizaciju zloupotrebe platnih kartica na internetu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 13-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1809070C
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.