Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 531-542
Internet prevara kao oblik kompjuterskog kriminaliteta
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresafilip@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Razvoj interneta je doveo do lakšeg i bržeg prenosa informacija i njihove veće dostupnosti. Nažalost, porast broja korisnika interneta i njegovih servisa stvorio je uslove za vršenje najrazličitijih krivičnih dela. Od svih protivpravnih dela protiv imovine izvršenih na internetu najviše pažnje javnosti privlače prevare. U radu su izložene osnovne krivičnopravne i kriminološke karakteristike internet prevare kao oblika kompjuterskog kriminaliteta. Posebno su istaknute razlike i sličnosti između računarske prevare i klasičnog krivičnog dela prevare u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Dati su i načelni predlozi za unapređenje krivičnopravne zaštite korisnika interneta. Analiziran je i nastanak i mehanizam delovanja takozvane 'nigerijske prevare', čije su žrtve bile i mnogi građani Srbije. Konačno, autor je u radu ukazao i na značaj primarne prevencije za suzbijanje internet prevara uz navođenje praktičnih saveta za sprečavanje viktimizacije u ovoj oblasti, a sa ciljem da se na taj način utiče na smanjenje rasprostranjenosti kompjuterskog kriminaliteta.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005...94/2016
*** (2011) Rešenje Apelacionog suda u Beogradu. Kž2 Po3 15/ od 30. 5. 2011. godine
*** (2005/2009) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Sližbeni glanik RS, br. 61/2005, 104/2009
Dimovski, D. (2010) Kompjuterski kriminalitet. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 55, str. 193-210
Jovašević, D. (2006) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D., Kostić, M. (2012) Politika suzbijanja kriminaliteta. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Komlen, N.L., Gvozdenović, R., Radulović, S., Milosavljević, A., Jerković, R., Živković, V., Živanović, S., Reljanović, M., Aleksić, I. (2010) Suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Konstantinović, V.S., Nikolić, R.V., Kostić, M. (2012) Kriminologija. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Mirić, F. (2017) Vršnjačko nasilje na Internetu kroz prizmu kriminalne fenomenologije. u: Dimovski D.; Kostić M.; Stanojević J. [ur.] Izazovi odrastanja u svetu savremenih tehnologija, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, str. 55-67
Vilić, V. (2016) Povreda prava na privatnost zloupotrebnom društvenih mreža kao oblik kompjuterskog kriminaliteta. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880531M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Kompjuterski kriminalitet - specifičnosti i savremeni izazovi
Grujić Zdravko

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Teška krađa u starom i srednjem veku
Joksić Ivan

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Specifičnosti međunarodnopravne norme o zabrani trgovine ljudima
Cmiljanić Bajo M.

prikaži sve [36]